Hoạt động đoàn – đội

Huy_hiệu_Đội_chuẩn_2015

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Chiều ngày 11/10/2019. Thực hiện theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của HĐĐ huyện Nam Trực. Nhà trường đã long trọng tổ chức Đại hội Liên đội. Về dự với Đại hội gồm có các vị đại biểu: 1. Cô: Lâm Thị…
tải xuống

7 YÊU CẦU CỦA NGƯỜI ĐỘI VIÊN

7 YÊU CẦU CỦA NGƯỜI ĐỘI VIÊN  1. Yêu cầu thứ nhất: THUỘC HÁT ĐÚNG QUỐC CA, ĐỘI CA  TIẾN QUÂN CA (Quốc ca) Nhạc và lời: Văn Cao Đoàn quân Việt Nam…