Hoạt động đoàn – đội

tải xuống

7 YÊU CẦU CỦA NGƯỜI ĐỘI VIÊN

7 YÊU CẦU CỦA NGƯỜI ĐỘI VIÊN  1. Yêu cầu thứ nhất: THUỘC HÁT ĐÚNG QUỐC CA, ĐỘI CA  TIẾN QUÂN CA (Quốc ca) Nhạc và lời: Văn Cao Đoàn quân Việt Nam…