LỊCH CÔNG TÁC

1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 ( TỪ 04/03/2019 – 09/03/2019)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 04/03/2019 – 09/03/2019) Trực tuần : Khu A: Thầy Dung, cô Nhung ( 4A, 3C)                    Khu B: Cô Thủy, Thầy Diệu (4D,…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 ( TỪ 18/12/2019 – 24/02/2019)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 18/02/2019 – 24/02/2019) Trực tuần : Khu A: Cô Nhung, cô Lý ( 5A, 3A)                    Khu B: Cô Thủy, Thầy Diệu (4D,…
lich-nghi-tet-2019-1548123003

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

Trường Tiểu học Nam Thắng   LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019 Từ ngày: 01/02/2019 đến hết ngày: 10/02/2019   TT Họ và tên Người trực Chức vụ Ngày trực Chi chú 1 Hà Thị Dòn
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 ( TỪ 21/01/2019 – 25/01/2019)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 21/01/2019 – 25/01/2019) Trực tuần : Khu A: Thầy Dung, cô Ngọc( 4A,2A)                    Khu B: Thầy Hà, Cô Huyền (5C,…