LỊCH CÔNG TÁC

1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/6/2020 – 21/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/06/2019 –  21/06/2020 Năm học: 2019 -2020 Phân công trực tuần:    + Điểm trường 1: Thầy Dung, cô Đặng Vân, Giang. + Điểm trường 2: Thầy Hà, cô…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/6/2020 – 07/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/06/2019 –  07/06/2020 Năm học: 2019 -2020 Phân công trực tuần:    + Điểm trường 1: cô Nhung 5B, cô Vân KT, cô Nhung 3C + Điểm trường 2: Nguyệt, thầy Diệu. Thứ…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/05/2020 – 31/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/05/2019 –  31/05/2020 Năm học: 2019 -2020 Phân công các nhóm trực trường ( Đón HS đầu giờ, đo thân nhiệt, hướng dẫn HS rửa tay và Lao động vệ sinh cuối…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/5/2020 – 24/5/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/05/2019 –  24/05/2020 Năm học: 2019 -2020 Phân công các nhóm trực trường ( Đón HS đầu giờ, đo thân nhiệt, hướng dẫn HS rửa tay và Lao động vệ sinh cuối…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/5/2020 -17/5/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/05/2019 –  17/05/2020 Năm học: 2019 -2020 Phân công các nhóm trực trường ( Đón HS đầu giờ, đo thân nhiệt, hướng dẫn HS rửa tay và Lao động vệ sinh cuối…