LỊCH CÔNG TÁC

1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 ( 30/4/2018 – 05/05/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 ( 30/04/2018 – 04/05/2018) Trực tuần : Khu A: Thầy Hùng (5B), Khu B: Thầy Hà(5D) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều Thứ Hai 30/04 Khu A:…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 TỪ 23/04/2018 – 28/04/2018

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 ( 23/04/2018 – 27/04/2018) Trực tuần : Khu A: Thầy Hùng (5B), Khu B: Thầy Hà(5D) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 ( 02/4/2018 – 07/4/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 ( 02/04/2018 – 07/04/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Nhung(5C), Khu B: Thầy Hà(5D) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 TỪ: 26/03/2018 – 31/03/2018

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 ( 26/03/2018 – 31/03/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Nhung(5C), Khu B: Thầy Hà(5D) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều Thứ Hai26/03
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 ( 19/03/2018 – 24/03/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 ( 19/03/2018 – 24/03/2018) Trực tuần : Khu A: Thầy Hùng (5B), Khu B: Cô Thủy(4C) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 ( 12/03/2018 – 17/03/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 ( 12/03/2018 – 17/03/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Trang (5A), Khu B: Thầy Hà(5D) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 ( 05/03/2018 – 09/03/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 ( 05/03/2018 – 09/03/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Toan (4B), Khu B: Cô Thuỷ (4C) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 ( TỪ 26/02/2018 – 02/03/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 ( 26/02/2018 – 02/03/2018) Trực tuần : Khu A: Thầy (4A), Khu B: Thây Hà (5C) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều Thứ Hai 26/02 Khu A:…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 19/02/2018 – 23/02/2018

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 ( 19/02/2018 – 23/02/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Nhung (5C), Khu B: Cô Thuỷ (4C) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác…