Theo Tuần

HOA PHUONG ĐỎ

LỊCH TRỰC + DẠY KNS POKI HÈ 2019 – TUẦN 11

  Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 11  ( 12/08/2019 – 17/08/2019) Thứ /ngày  Trực sáng  Sáng  Trực chiều  Chiều Thứ Hai12/08 Khu A: Toàn + VượngKhu B: Vân + Đào     –    Dạy KNS…
HOA PHUONG ĐỎ

LỊCH TRỰC VÀ DẠY KNS POKI HÈ 2019 – TUẦN 10

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH TRỰC VÀ DẠY KĨ NĂNG SỐNG POKI  HÈ 2019 – TUẦN 10  ( 05/08/2019 – 11/08/2019) Thứ /ngày   Trực sáng   Sáng   Trực chiều   Chiều Thứ Hai 05/08 Khu A: Toàn + Vượng Khu B:…
HOA PHUONG ĐỎ

LỊCH TRỰC VÀ DẠY KNS POKI HÈ 2019 – TUẦN 9

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 9  ( 29/07/2019 – 04/08/2019) Thứ /ngày   Trực sáng   Sáng   Trực chiều   Chiều Thứ Hai 29/07 Khu A: Toàn + Vượng Khu B: Vân + Đào – Dạy KNS…
HOA PHUONG ĐỎ

LỊCH TRỰC & DẠY KNS POKI HÈ 2019 – TUẦN 8

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 8  ( 22/07/2019 – 28/07/2019) Thứ /ngày   Trực sáng   Sáng   Trực chiều   Chiều Thứ Hai 22/07 Khu A: Toàn + Vượng Khu B: Vân + Đào – Dạy KNS…
HOA PHUONG ĐỎ

LỊCH TRỰC + DẠY KNS POKI HÈ 2019 – TUẦN 7

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 7  ( 15/07/2019 – 21/07/2019) Thứ /ngày   Trực sáng   Sáng   Trực chiều   Chiều Thứ Hai 15/07 Khu A: Toàn + Vượng Khu B: Vân + Đào – Tập trung…
HOA PHUONG ĐỎ

LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 6

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 6  ( 08/08/2019 – 14/07/2019) Thứ /ngày Trực sáng  Trực chiều Thứ Hai 08/07 –          Cô Toàn + cô Vượng –          Cô…
HOA PHUONG ĐỎ

LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 5

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 5 ( 01/07/2019 – 07/07/2019) Thứ /ngày Trực sáng Trực chiều   Thứ Hai 01/07 –         Cô Toàn + cô Vân KT –         Cô Toàn + cô Vân…
HOA PHUONG ĐỎ

LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 4

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 4  ( 24/06/2019 – 30/06/2019) Thứ /ngày Trực sáng  Trực chiều Thứ Hai24/06 –          Thầy Dung + Thầy Thành –          Thầy Dung…
HOA PHUONG ĐỎ

LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 3

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 3  ( 17/06/2019 – 23/06/2019) Thứ /ngày Trực sáng Trực chiều Ghi chú Thứ Hai17/06 –          Cô Toan + cô Hà-         …