Theo Tuần

1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 ( TỪ 04/03/2019 – 09/03/2019)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 04/03/2019 – 09/03/2019) Trực tuần : Khu A: Thầy Dung, cô Nhung ( 4A, 3C)                    Khu B: Cô Thủy, Thầy Diệu (4D,…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 ( TỪ 18/12/2019 – 24/02/2019)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 18/02/2019 – 24/02/2019) Trực tuần : Khu A: Cô Nhung, cô Lý ( 5A, 3A)                    Khu B: Cô Thủy, Thầy Diệu (4D,…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 ( TỪ 21/01/2019 – 25/01/2019)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 21/01/2019 – 25/01/2019) Trực tuần : Khu A: Thầy Dung, cô Ngọc( 4A,2A)                    Khu B: Thầy Hà, Cô Huyền (5C,…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC 19 ( TỪ 07/01/2019 – 11/01/2019)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 07/01/2019 – 11/01/2019) Trực tuần : Khu A: Cô Nhung, cô Lý(5A, 3A)                    Khu B: Thầy Hà, cô Huyền( 5C,…