Theo Tuần

1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 ( Từ 15/10/2018 – 19/10/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 15/10/2018 – 19/10/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Toan, Cô Loan (4B,2B)                    Khu B:Cô Thuỷ, Thầy Diệu (4D, 3C)