Theo Tuần

1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 ( 30/4/2018 – 05/05/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 ( 30/04/2018 – 04/05/2018) Trực tuần : Khu A: Thầy Hùng (5B), Khu B: Thầy Hà(5D) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều Thứ Hai 30/04 Khu A:…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 TỪ 23/04/2018 – 28/04/2018

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 ( 23/04/2018 – 27/04/2018) Trực tuần : Khu A: Thầy Hùng (5B), Khu B: Thầy Hà(5D) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 ( 02/4/2018 – 07/4/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 ( 02/04/2018 – 07/04/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Nhung(5C), Khu B: Thầy Hà(5D) Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công…