Theo Tuần

1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 ( TỪ 10/12/2018 – 14/12/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 10/12/2018 – 14/12/2018) Trực tuần : Khu A: Thầy Hùng, cô Mai (5B,3B)                    Khu B:Cô Thuỷ, Thầy Diệu(4D, 2D)
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 ( TỪ 03/12/2018 – 07/12/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 03/12/2018 – 07/12/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Nhung, cô Lý (4A,3A)                    Khu B:Thầy Hà, Cô Huyền(5C, 3D)
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 ( TỪ 26/11/2018 – 30/11/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 26/11/2018 – 30/11/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Sen, cô Phương (4C,2C)                    Khu B: Cô Thuỷ, Thầy Diệu (5C,…
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 ( TỪ 19/11/2018 – 23/11/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 19/11/2018 – 23/11/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Toan, cô Loan (4B,2B)                    Khu B:Thầy Hà, cô Huyền (5C, 3D)
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 ( TỪ 12/11/2018 – 17/11/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 12/11/2018 – 17/11/2018) Trực tuần : Khu A: Thầy Dung, cô Ngọc (4A,2A)                    Khu B:Cô Thuỷ, Thầy Diệu (4D, 2D)
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 ( Từ 05/11/2018 – 09/11/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 05/11/2018 – 09/11/2018) Trực tuần : Khu A: Thầy Hùng, cô Mai (5B,3B)                    Khu B:Thây Hà, Cô Huyền (5C, 3D)
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ 22/10/2018 đến 26/10/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 22/10/2018 – 26/10/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Sen, Cô Phương (4C,2C)                    Khu B:Thầy Hà, Cô Huyền (5C, 3D)
1443584526_4386_1347356539_lichcongtac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 ( Từ 15/10/2018 – 19/10/2018)

Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 – NĂM HỌC: 2018 – 2019  ( 15/10/2018 – 19/10/2018) Trực tuần : Khu A: Cô Toan, Cô Loan (4B,2B)                    Khu B:Cô Thuỷ, Thầy Diệu (4D, 3C)