Phần mềm hay

Q3

PHẦN MỀM TIN HỌC QUYỂN 3 – LỚP 5

I. Phần mềm Phần 3: Học và Chơi cùng máy tính Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng học Toán 5  Phần mềm Cùng Học Toán 5 Bài 2: Học xây lâu đài…
Q2

PHẦN MỀM TIN HỌC QUYỂN 2 – LỚP 4

I. Phần mềm Phần 3: Em tập gõ 10 ngón  Phần mềm luyện gõ 10 ngón – Mario Phần 4: Chơi và Học với máy tính Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng…
Quyen 1

TẢI PHẦN MỀM QUYỂN 1 – LỚP 3

Cùng học Tin học quyển 1 là cuốn sách đầu tiên trong bộ 3 quyển sách Cùng học Tin học được biên soạn theo khung chương trình…