PHẦN MỀM TIN HỌC

PHẦN MỀM CHỈNH VIDEO NHANH – CHẬM (KMP)

Để cài đặt được phần mềm này cần xem máy tính chúng ta đang chạy hệ 32 bit hay 64 bit bằng cách 1. Nháy phải chuột vào Computer (hoặc My Computer, hoặc This PC)/ Chọn Properties
Q3

PHẦN MỀM TIN HỌC QUYỂN 3 – LỚP 5

I. Phần mềm Phần 3: Học và Chơi cùng máy tính Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng học Toán 5  Phần mềm Cùng Học Toán 5 Bài 2: Học xây lâu đài…
Q2

PHẦN MỀM TIN HỌC QUYỂN 2 – LỚP 4

I. Phần mềm Phần 3: Em tập gõ 10 ngón  Phần mềm luyện gõ 10 ngón – Mario Phần 4: Chơi và Học với máy tính Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng…
Quyen 1

TẢI PHẦN MỀM QUYỂN 1 – LỚP 3

Cùng học Tin học quyển 1 là cuốn sách đầu tiên trong bộ 3 quyển sách Cùng học Tin học được biên soạn theo khung chương trình…