CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THẮNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Tháng Sáu 3, 2020 11:12 sáng

KẾ HOẠCH  PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THẮNG

GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

 

Trường Tiểu học Nam Thắng được tách ra từ trường Phổ thông cơ sở cấp 1-2 xã Nam Thắng từ năm 1989, gồm 2 điểm trường. Điểm trường chính đặt tại đội 3 thuộc khu trung tâm của thôn Đại An; điểm trường lẻ đặt tại đội 14 thuộc khu trung tâm thôn Dương A. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, trường Tiểu học Nam Thắng đã có nhiều đổi mới và thành tích rất đáng ghi nhận. Năm 2001, trường Tiểu học Nam Thắng vinh dự được đón bằng công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ I. Với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tháng 1/2015, nhà trường được công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ II; tháng 5/2013, trường được công nhận Trường Tiểu học có Thư viện đạt chuẩn và tháng 12/2013, trường được công nhận trường đạt Chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn. Trường có quy mô 21 lớp học với 640 học sinh.

Phát huy tốt vai trò của trường đạt Chuẩn quốc gia, trong những năm qua, chất lượng giảng dạy và GD của nhà trường có những bước tiến vững chắc. Hàng năm, nhà trường có từ 98.2 % – 100% HS được đánh giá đạt về phẩm chất và năng lực. Tỉ lệ HS 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, tỉ lệ HS lên lớp hàng năm đạt từ 98.5% – 100%. Đặc biệt, năm học nào nhà trường cũng có HS tham dự và đạt giải trong kỳ thi HS giỏi, hội thi, giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Từ khi được công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia đến nay, nhà trường liên tục được tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”,  được cấp trên tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen. Nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhà trường đã có được niềm tin yêu của học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân ở địa phương. Ban lãnh đạo nhà trường, đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh trường tiểu học Nam Thắng luôn tự hào với những thành quả đã đạt được từ sự phấn đấu không mệt mỏi của mình. Hiện nay, nhà trường quyết tâm phấn đấu nâng dần chất lượng giáo dục ở mức độ cao và bền vững, phấn đấu là điểm sáng về giáo dục toàn diện của huyện Nam Trực.

Xem chi tiết: KHPT NHÀ TRƯỜNG 2020-2025