LỊCH TRỰC VÀ DẠY KNS POKI HÈ 2019 – TUẦN 10

Tháng Tám 4, 2019 5:16 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH TRỰC VÀ DẠY KĨ NĂNG SỐNG POKI  HÈ 2019 – TUẦN 10

 ( 05/08/2019 – 11/08/2019)

Thứ /ngày  

Trực sáng

 

Sáng

 

Trực chiều

 

Chiều

Thứ Hai

05/08

Khu A: Toàn + Vượng

Khu B: Vân + Đào

– Dạy KNS POKI

– Hoàn thiện thủ tục xét hết tập sự ( đ/c Toàn + 2GV tập sự)

 

Khu A: Toàn + Vượng

Khu B: Vân + Đào

–         HS nghỉ
Thứ Ba

06/08

Khu A: Toan + Lý

Khu B: Diệu

–         HS nghỉ Khu A: Toan + Lý

Khu B: Diệu

–         HS nghỉ
Thứ Tư

07/08

Khu A: Đào + Vượng

Khu B: Toàn + Vân

–         Dạy KNS POKI

–         Hoàn thiện thủ tục xét hết tập sự ( đ/c Toàn + 2GV tập sự)

Khu A: Đào + Vượng

Khu B: Toàn + Vân

–         Họp chi bộ

–         Họp hội đồng

Thứ Năm 08/08 Khu A: Loan + Xuân

Khu B: Hoài

–         HS nghỉ

–         2GV nộp hồ sơ xét hết tập sự về PGD

Khu A: Loan + Xuân

Khu B: Hoài

–         HS nghỉ
Thứ Sáu

09/08

Khu A: Đào + Toàn

Khu B: Vân + Vượng

–         Dạy KNS POKI

–         Tập huấn Thư viên TT tại TH trực Đông , Trực Ninh ( đ/c Toàn, Vượng)

Khu A: Đào + Toàn

Khu B: Vân + Vượng

–         HS nghỉ

 

Thứ Bẩy

10/08

–  Bảo vệ      – HS nghỉ –  Bảo vệ     –  HS nghỉ
Chủ nhật

11/08

–         Tổng vệ sinh môi trường

                                                         Nam Thắng, ngày 04 tháng 08 năm 2019

                                                                             Phó Hiệu trưởng

                                                                            

                                                                                        Lâm Thị Toàn