TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THẮNG THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Tháng Ba 26, 2018 10:43 sáng

Trường Tiểu học Nam Thắng tham gia

hiến máu tình nguyện

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, thấm nhuần đạo lý tốt đẹp đó, ngày 25/03/2018, BGH, BCH Đoàn trường TH Nam Thắng đã tổ chức cho CB, GV, NV  nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện tại nhà văn hoá UBND huyện Nam Trực. Mặc dù, chỉ tiêu giao cho nhà trường chỉ có 7 nhưng với tinh thần tương thân, tương ái và công tác tuyên truyền của nhà trường tốt, đã có 9  CB, GV, NV tự nguyện đăng kí tham gia. Hoà trong không khí của ngày hội Xuân Hồng, trường Tiểu học Nam Thắng vui mừng, tự hào khi có đến 6/9 CB, GV đủ điều kiện về sức khoẻ đã được hiến được máu. Đặc biệt, trong số những CB, GV được hiến máu có 2 đ/c đã cao tuổi so với độ tuổi trương bình của những người tham gia hiến máu. Đó là đ/c: Ngô Thị Tơ, sinh năm 1965 và đ/c Vũ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1969.

Ngày hiến máu đã qua trong niềm vui của thể CB, GV, NV trường Tiều học Nam Thắng đã góp một phần rất nhỏ của mình làm một việc có ích cho xã hội, “Một giọt máu – Triệu tấm lòng”.

Hình ảnh CB, GV, NV trường Tiểu học Nam Thắng tham gia hiến máu ngày 25/03/2018.

HT1

 

HM2

 

HM4

 

HM5

HM6


HM7

HM8