LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 ( TỪ 08/04/2019 – 14/04/2019)

Tháng Tư 8, 2019 8:27 sáng

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 – NĂM HỌC: 2018 – 2019

 ( 08/04/2019 –14/04/2019)

Trực tuần : Khu A: Thầy Dung, cô Mai  ( 4B, 3B)

                   Khu B: Thầy Hà, cô Huyền (5C, 3D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

08/04

Khu A: HT+ Cô Đào

Khu B: PHT + Cô Vượng

– Chào cờ đầu tuần

– Thực hiện Chương trình tuần 30.

– Kí duyệt Giáo án của GV tại khu B.

Khu A: HT+ cô Đào

Khu B: (cô Vượng thầy Diệu)

– Lên lớp.

 

Thứ Ba 09/04 Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương (Thầy Diệu)

-Lên lớp.

– PGD kiểm tra nề nếp các trường TH

Khu A: PHT+ cô Vượng.

Khu B: cô Đào + thầy Diệu

-Lên lớp.

– PGD kiểm tra nề nếp các trường TH

Thứ Tư

10/04

Khu A: HT + cô Đào

Khu B: PHT+ Cô Vượng

– Lên lớp

-Tập huấn triển khai đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo các Thông tư của Bộ GD&ĐT về chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên tại  TTGDTX Nam Trực

Khu B: cô Vượng+ thấy Diệu

Khu A: PHT+ cô Đào

– Dạy KNS POKI

-Tập huấn triển khai đánh giá hiệu trưởng, giáo viên theo các Thông tư của Bộ GD&ĐT về chuẩn Hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên tại  TTGDTX Nam Trực

Thứ Năm 11/04 Khu A: PHT + cô Vượng

Khu B: Cô  Đào+thầy Hà

– Lên lớp

 

Khu A: HT + cô Đào

Khu B: PHT+ cô Vượng

– Lên lớp.
Thứ Sáu

12/04

Khu A: PHT + Cô Đào

Khu B: HT + Cô Vượng

– Lên lớp

 

Khu A: HT + PHT

Khu B: Cô Vượng + Thấy Hà

-Lên lớp

– Giao ban BGH

– Kí duyệt GA  tuần tiếp theo tại khu A

-Thứ Bẩy

13/04

  – Họp hội đồng    
Chủ  nhật

14/04

  Vệ sinh Môi trường