LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 ( TỪ 16/4/2019 – 20/4/2019)

Tháng Tư 13, 2019 9:25 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 – NĂM HỌC: 2018 – 2019

 ( 15/04/2019 – 20/04/2019)

Trực tuần : Khu A: Cô Toan, cô Nhung ( 4B, 3C)

                   Khu B: Cô Thủy, Thầy Diệu  (4D, 2D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai15/04 Khu A: HT+ Cô ĐàoKhu B: PHT + Cô Vượng Nghỉ bù ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Khu A: HT+ cô ĐàoKhu B: (cô Vượng thầy Diệu) Nghỉ bù ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Thứ Ba 16/04 Khu A: PHT+ cô ĐàoKhu B: cô Vương (Thầy Diệu) –         Thực hiện chương trình tuần 32-         Lên lớp.

 

Khu A: PHT+ cô Vượng.Khu B: cô Đào + thầy Diệu -Lên lớp.- Họp Hiệu trưởng các trường Tiểu học, nhận đề khảo sát tại Phòng GD&ĐT
Thứ Tư17/04 Khu A: HT + cô ĐàoKhu B: PHT+ Cô Vượng – Lên lớp– Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Nam Định về việc kiểm tra thực hiện công tác GD ĐĐ, LS; AN, AT trường học, phòng chống BLHĐ Khu B: cô Vượng+ thấy DiệuKhu A: PHT+ cô Đào – Dạy KNS POKI– Dự kiến đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Nam Định về việc kiểm tra thực hiện công tác GD ĐĐ, LS, AN, AT trường học, phòng chống BLHĐ
Thứ Năm 18/04 Khu A: PHT + cô VượngKhu B: Cô  Đào+thầy Hà – KS bài 1, bài 2 khối 4, 5 Khu A: HT + cô ĐàoKhu B: PHT+ cô Vượng – KS bài Tiếng Anh  khối 5
Thứ Sáu19/04 Khu A: PHT + Cô ĐàoKhu B: HT + Cô Vượng – Lên lớp  Khu A: HT + PHTKhu B: Cô Vượng + Thấy Hà -Lên lớp- Giao ban BGH

– Kí duyệt GA  tuần tiếp theo tại khu A

-Thứ Bẩy20/04   Chấm bài khảo sát tại trường Tiểu học Hồng Quang   Chấm bài khảo sát tại trường Tiểu học Hồng Quang