LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 ( TỪ 22/04/2019 – 26/04/2019)

Tháng Tư 21, 2019 8:31 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 – NĂM HỌC: 2018 – 2019

 ( 22/04/2019 – 26/04/2019)

Trực tuần : Khu A: Cô Sen, cô Thúy ( 4C, 2A)

                   Khu B: Thầy Hà, cô Huyền  (5C, 3D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai22/04 Khu A: HT+ Cô ĐàoKhu B: PHT + Cô Vượng – Chào cờ đầu tuần- Thực hiện tuần 33

– Kí duyệt giáo án tại khu B

– Đ/c Đào lấy bài KS tại TH Hồng Quang

Khu A: HT+ cô ĐàoKhu B: (cô Vượng thầy Diệu) –         Lên lớp
Thứ Ba 23/04 Khu A: PHT+ cô ĐàoKhu B: cô Vương (Thầy Diệu) –         Lên lớp.-         GV khối 4,5 và GV Tiếng Anh phân tích chất lượng theo mẫu PGD gửi Khu A: PHT+ cô Vượng.Khu B: cô Đào + thầy Diệu –        Lên lớp- GV khối 4,5 và GV Tiếng Anh phân tích chất lượng theo mẫu PGD gửi
Thứ Tư24/04 Khu A: HT + cô ĐàoKhu B: PHT+ Cô Vượng – Lên lớp- PHT tổng hợp phân tích chất lượng theo mẫu PGD gửi

 

Khu B: cô Vượng+ thấy DiệuKhu A: PHT+ cô Đào – Họp hội đồng từ:14h

– Họp chi bộ từ: 16h

Thứ Năm 25/04 Khu A: PHT + cô VượngKhu B: Cô  Đào+thầy Hà – Lên lớp  Khu A: HT + cô ĐàoKhu B: PHT+ cô Vượng – Lên lớp- Viết chữ đúng và đẹp bài số 8
Thứ Sáu26/04 Khu A: PHT + Cô ĐàoKhu B: HT + Cô Vượng – Lên lớp  Khu A: HT + PHTKhu B: Cô Vượng + Thấy Hà -Lên lớp- Giao ban BGH

– Kí duyệt GA  tuần tiếp theo tại khu A

-Thứ Bẩy27/04   Nghỉ lễ 30/4; 01/05