LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 ( TỪ 29/04/2019 – 04/05/2019)

Tháng Tư 29, 2019 6:33 sáng

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 – NĂM HỌC: 2018 – 2019

 ( 29/04/2019 – 04/05/2019)

Trực tuần : Khu A: Cô Nhung, cô Loan ( 5A, 2B)

                   Khu B: Cô Thủy, thầy Diệu (5C, 3D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

29/04

Nghỉ lễ 30/4 và 01/05
Thứ Ba 30/04 Nghỉ lễ 30/4 và 01/05
Thứ Tư

01/05

          Nghỉ lễ 30/4 và 01/05
Thứ Năm 02/05 Khu A : PHT + cô Vân

Khu B: cô Đào

– Lên lớp

– Duyệt số lượng dạy KNS POKI, số lượng HS viết chữ đúng và đẹp tại PGD

Khu A: Cô Đào+ cô Vân

KhuB: PHT + cô Vượng

– Lên lớp

– PHT KT việc dạy và đánh giá HS của một số GV khu B

Thứ Sáu

03/05

Khu A: PHT + Cô Đào

Khu B: Cô Vượng+ Thầy Diệu

– Lên lớp

– PHT KT việc dạy và đánh giá HS của một số GV khu A

 

Khu A: PHT

Khu B: Thầy Diệu + thầy Hà

-Lên lớp

– Họp giao ban

– Kí duyệt GA  tuần tiếp theo tại khu A

Thứ Bẩy

04/05

Khu A: Cô Đào + cô Vân

Khu B:

 PHT

– Học bù chương trình ngày thứ 2 ( 29/04)

– PHT Làm việc với GV dạy khối 4 và GV dạy môn tiếng Anh khối 5 tại khu A

Khu A: PHT

Khu B: cô Vượng

– Học bù chương trình ngày thứ 2 ( 29/04)
Chủ nhật

04/05

  –         Tổng lao động vệ sinh môi trường tháng 5    

 

                                                                              Nam Thắng, ngày 28 tháng 04 năm 2019-04-29

                                                                                                       Phó Hiệu trưởng

                                                                                                           Lâm Thị Toàn