LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 ( TỪ 05/05/2019 – 11/05/2019)

Tháng Năm 5, 2019 5:48 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 – NĂM HỌC: 2018 – 2019

 ( 05/05/2019 – 11/05/2019)

Trực tuần : Khu A: Thầy Hùng, cô Phương ( 5B, 2C)

                   Khu B: Thầy Hà, cô Huyền (5C, 3D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

06/05

Khu A: PHT

 Khu B: Cô Đào

– Chào cờ đầu tuần.

– Thực hiện tuần 35

– Lên lớp

Khu A: Cô Đào

Khu B: PHT

– PHT hội ‎ đầu tuần tại khu B

– Lên lớp

Thứ Ba

07/05

Khu A: PHT

Khu B: Cô Vượng

– Lên lớp

– PGD kiểm tra nề nêp các nhà trường

Khu A: PHT

Khu B: Cô Vượng

– Lên lớp

– PGD kiểm tra nề nêp các nhà trường

Thứ Tư

08/05

Khu A: PHT

Khu B: cô Đào

– Lên lớp

– BGH chuẩn bị cho việc kiểm tra cuối năm các khối

Khu A: cô Đào

Khu B: PHT

– Dạy Kĩ năng sống POKI
Thứ Năm 09/05 Khu A : PHT Khu B: cô Vượng – Lên lớp Khu A: PHT

KhuB: Cô Vượng

– Lên lớp
Thứ Sáu

10/05

Khu A:Cô Đào

Khu B: PHT

– Lên lớp

– PGD kiểm tra nề nêp các nhà trường

Khu A: PHT +TVP

Khu B: Thầy Diệu + thầy Hà

– Giao ban

– Tổ chức kiểm tra cuối năm khối 4,5

Thứ Bẩy

11/05

Khu A: PHT – Chấm bài khảo sát khối 4,5

– Các khối 1,2,3 chuẩn bị cho kiểm tra cuối năm

   
Chủ nhật

12/05

  –         Tổng lao động vệ sinh môi trường tháng 5    

 

                                                                      Nam Thắng, ngày 05 tháng 05 năm 2019

                                                                                            Phó Hiệu trưởng

                                                                                             Lâm Thị Toàn