TIỆN ÍCH SẮP TIẾNG VIỆT (dành cho office từ 2007 trở lên)

Tháng Mười 9, 2019 9:42 chiều

Tải vềSAP XEP EXCEL

 

YÊU CẦU TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT

Bước 1: Vào mục File/Option/Trust Center/Trust Center Settings…

1

 

Bước 2: Thiết lập các chế độ cảnh báo cho phép Macro được phép hoạt động trên Excel. Chọn mục: Enbale all macro

2

Bước 3: Nháy chuột vào OK

SAU ĐÓ MỚI BẮT ĐẦU CÀI ĐẶT