Thông báo điều chỉnh lịch công tác tuần 8 ( Thứ tư, ngày 24/10/2018)

Tháng Mười 23, 2018 4:33 chiều

         Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nam Thắng thông báo:

Chiều mai thứ tư, ngày: 24/10/2018, Đ/c Hiệu trưởng tham gia buổi Sinh hoạt chuyên môn của cấp học tại TH Nam Tiến, Phó Hiệu trưởng tham gia làm bài thi điều kiện lớp Tư vẫn tâm lý tại Cao đẳng SPNĐ. Do vậy,  Hội thi GVG trường tại khu B chuyển vào chiều thứ 5 (25/10/2018) và lịch công tác của chiều thứ 5 thực hiện vào chiều mai ( 24/10/2018).

BGH đề nghị 100% Giáo viên thực hiện nghiêm túc, nhắc nhở học sinh đi học đúng lịch.