Thông báo

Tháng Chín 28, 2018 10:35 sáng

Trường Tiểu học Nam Thắng thông báo: Buổi sáng ngày thứ bẩy (29/09/2018): Hội nghị Công chức – viên chức. Lịch sáng ngày thứ bẩy (29/09/2018) chuyển sang buổi chiều.