HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 – 2019

Tháng Mười 4, 2018 10:09 sáng

Trường Tiểu học Nam Thắng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức
Năm học 2018 – 2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, để thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu thi đua năm học; đồng thời nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, sáng ngày 29 tháng 09 năm 2018, trường Tiểu học Nam Thắng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019.
Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019; Thông qua nội quy, quy chế dân chủ cơ sở , quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2018 -2019. Hội nghị cũng đã thông qua quyết toán tài chính năm học 2017 – 2018 và kế hoach thu chi năm học 2018 – 2019.
Sau các báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm và hết sức sôi nổi của các thành viên tham dự Hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.
Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị CB, CC, VC năm học: 2018 -2019

43257462_2329614327070044_2468665631721914368_n

43161205_907854252748892_4778725203603619840_n

43022181_611337695929953_4209077523562102784_nreceived_276471836536946

received_459162394577233

received_163804637888736

received_2070326639665854