LỊCH TRỰC + DẠY KNS POKI HÈ 2019 – TUẦN 7

Tháng Bảy 14, 2019 8:23 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 7

 ( 15/07/2019 – 21/07/2019)

Thứ /ngày  

Trực sáng

 

Sáng

 

Trực chiều

 

Chiều

Thứ Hai

15/07

Khu A: Toàn + Vượng

Khu B: Vân + Đào

– Tập trung toàn trường triển khai dạy KNS POKI Khu A:Vân + Đào

Khu B: Toàn Vượng

–         HS nghỉ
Thứ Ba

16/07

Khu A: Vân + Tơ

Khu B: Nguyệt

–         HS nghỉ Khu A: Vân + Tơ

Khu B: Nguyệt

–         HS nghỉ
Thứ Tư

17/07

Khu A: Đào + Vượng

Khu B: Toàn + Vân

–         Dạy KNS POKI Khu A: Đào + Vượng

Khu B: Toàn + Vân

–         HS nghỉ
Thứ Năm 18/07 Khu A: Hà TD + Dung MT

Khu B: Thành

–         HS nghỉ Khu A: Hà TD + Dung MT

Khu B: Thành

–         HS nghỉ
Thứ Sáu

19/07

Khu A: Đào + Toàn

Khu B: Vân + Vượng

–         Dạy KNS POKI Khu A: Đào + Toàn

Khu B: Vân + Vượng

–         HS nghỉ
Thứ Bẩy

20/07

–  Bảo vệ – HS nghỉ –  Bảo vệ – HS nghỉ
Chủ nhật

21/07

–         Tổng vệ sinh môi trường

                                                                 Nam Thắng, ngày 14  tháng 07 năm 2019

                                                                                     Phó Hiệu trưởng

                                                                            

                                                                                                    Lâm Thị Toàn