LỊCH TRỰC & DẠY KNS POKI HÈ 2019 – TUẦN 8

Tháng Bảy 21, 2019 4:58 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 8

 ( 22/07/2019 – 28/07/2019)

Thứ /ngày  

Trực sáng

 

Sáng

 

Trực chiều

 

Chiều

Thứ Hai

22/07

Khu A: Toàn + Vượng

Khu B: Vân + Đào

– Dạy KNS POKI

– Hướng dẫn 2 GV làm thủ tục xét hết tập sự ( đ/c Toàn)

– Các lớp nhận cây xanh về chăm sóc tại lớp.

Khu A:Vân + Đào

Khu B: Toàn Vượng

–         HS nghỉ
Thứ Ba

23/07

Khu A: Vân + Tơ

Khu B: Nguyệt

–         HS nghỉ

–         Hướng dẫn 2 GV làm thủ tục xét hết tập sự ( đ/c Toàn)

Khu A: Vân + Tơ

Khu B: Nguyệt

–         HS nghỉ
Thứ Tư

24/07

Khu A: Đào + Vượng

Khu B: Toàn + Vân

–         Dạy KNS POKI

–         Hướng dẫn 2 GV làm thủ tục xét hết tập sự ( đ/c Toàn)

–         Họp Kế toán tại TH Nam Giang (đ/c Vân)

Khu A: Đào + Vượng

Khu B: Toàn + Vân

–         HS nghỉ
Thứ Năm 25/07 Khu A: Hà TD + Dung MT

Khu B: Thành

–         HS nghỉ

 

Khu A: Hà TD + Dung MT

Khu B: Thành

–         HS nghỉ
Thứ Sáu

26/07

Khu A: Đào + Toàn

Khu B: Vân + Vượng

–         Dạy KNS POKI

–         Hướng dẫn 2 GV làm thủ tục xét hết tập sự ( đ/c Toàn)

Khu A: Đào + Toàn

Khu B: Vân + Vượng

–         HS nghỉ

–         Dâng hương tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ xã ( BGH, Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên)

Thứ Bẩy

27/07

–  Bảo vệ      – HS nghỉ –  Bảo vệ     –  HS nghỉ
Chủ nhật

28/07

–         Tổng vệ sinh môi trường

                                                           Nam Thắng, ngày 22 tháng 07 năm 2019

                                                                             Phó Hiệu trưởng

                                                                            

                                                                                        Lâm Thị Toàn