LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUÀN 2

Tháng Sáu 10, 2019 4:50 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 2

 ( 10/06/2019 – 16/06/2019)

Thứ /ngày Trực sáng  

Trực chiều

 

Thứ Hai

10/06

–   Cô Vũ Thị Vân + Cô Vượng

 

–         Cô Toàn + cô Đào

 

Thứ Ba

11/06

–         Cô Đào + thầy Hiếu –         Cô Toàn + cô Đào

 

Thứ Tư

12/06

–         Cô Lý  + cô Loan –          Cô Lý + cô Loan
Thứ Năm 13/06 –         Cô Lý  + cô Loan –          Cô Lý + cô Loan
Thứ Sáu

14/06

–          Cô Toan + cô Hà –         Cô Toan + cô Hà

 

Thứ Bẩy

15/06

–         Bảo vệ – Bảo vệ
Chủ nhật

16/06

Tổng VS môi trường ( Khối 2+3) Tổng VS môi trường ( Khối 2+3)