LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 3

Tháng Sáu 17, 2019 5:05 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 3

 ( 17/06/2019 – 23/06/2019)

Thứ /ngày Trực sáng Trực chiều Ghi chú
Thứ Hai17/06 –          Cô Toan + cô Hà-          Cô Toan, Thầy Hùng, cô Lý chuẩn bị các hồ sơ để nộp bổ sung cho các HS được hưởng học bổng Vingroup năm học 2019 -2020 theo công văn 165 của PGD –         Cô Toan + cô Hà-          Cô Toan, Thầy Hùng, cô Lý chuẩn bị các hồ sơ để nộp bổ sung cho các HS được hưởng học bổng Vingroup năm học 2019 -2020 theo công văn 165 của PGD
Thứ Ba18/06 –         Cô Mai + cô Thúy –         Cô Mai + cô Thúy 
Thứ Tư19/06 –         Cô Mai + cô Thúy –         Cô Mai + cô Thúy 
Thứ Năm 20/06 –         Cô Xuân + cô Dung-         Cô Toan, thầy Hùng, cô Lý nộp hồ sơ bổ sung cho các HS được hưởng học bổng Vingroup năm học 2019 -2020 về cho cô Toàn để nộp PGD đúng thời gian qui định –          Cô Xuân + cô Dung
Thứ Sáu21/06 –          Cô Xuân + cô Dung(Cô Toàn chấm SKKN tại PGD) –          Cô Xuân + cô Dung(Cô Toàn chấm SKKN tại PGD)
Thứ Bẩy22/06 –         Bảo vệ – Bảo vệ
Chủ nhật23/06 Tổng VS môi trường ( Khối 4+5) Tổng VS môi trường ( Khối 4+5)  

                                                         Nam Thắng, ngày 16  tháng 06 năm 2019

                                                                             Phó Hiệu trưởng

                                                                            

                                                                                        Lâm Thị Toàn