LỊCH TRỰC VÀ DẠY KNS POKI HÈ 2019 – TUẦN 9

Tháng Bảy 29, 2019 5:34 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 9

 ( 29/07/2019 – 04/08/2019)

Thứ /ngày  

Trực sáng

 

Sáng

 

Trực chiều

 

Chiều

Thứ Hai

29/07

Khu A: Toàn + Vượng

Khu B: Vân + Đào

– Dạy KNS POKI

– Dự giờ 2 GV làm thủ tục xét hết tập sự ( đ/c Toàn)

 

Khu A: Toàn + Vượng

Khu B: Vân + Đào

–         HS nghỉ
Thứ Ba

30/07

Khu A: Toan + Lý

Khu B: Diệu

–         HS nghỉ Khu A: Toan + Lý

Khu B: Diệu

–         HS nghỉ
Thứ Tư

31/07

Khu A: Đào + Vượng

Khu B: Toàn + Vân

–         Dạy KNS POKI

–         Bàn giao công tác quản lý tại khu A

Khu A: Đào + Vượng

Khu B: Toàn + Vân

–         HS nghỉ
Thứ Năm 01/08 Khu A: Loan + Xuân

Khu B: Hoài

–         HS nghỉ

 

Khu A: Loan + Xuân

Khu B: Hoài

–         HS nghỉ
Thứ Sáu

02/08

Khu A: Đào + Toàn

Khu B: Vân + Vượng

–         Dạy KNS POKI

–         Hướng dẫn 2 GV làm thủ tục xét hết tập sự ( đ/c Toàn)

Khu A: Đào + Toàn

Khu B: Vân + Vượng

–         HS nghỉ

 

Thứ Bẩy

03/08

–  Bảo vệ      – HS nghỉ –  Bảo vệ     –  HS nghỉ
Chủ nhật

04/08

–         Tổng vệ sinh môi trường

                                                          Nam Thắng, ngày 28 tháng 07 năm 2019

                                                                             Phó Hiệu trưởng

                                                                            

                                                                                        Lâm Thị Toàn