LỊCH CÔNG TÁC HÈ 2018 ( Từ 20/08/2018 đến 24/08/2018)

Tháng Tám 18, 2018 4:09 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 – HÈ 2018 ( 20/08/2018 – 24/08/2018)

Trực tuần : Khu A: Cô Nhung (5A), Khu B: Cô Thuỷ (4D)

Thứ /ngày Phân công trực Công tác  sáng Công tác  chiều
Thứ Hai

20/08

Khu A: HT+ Cô Vượng

Khu B: PHT + cô Đào

– Dạy học Kĩ năng sống Poki

 

– Dạy học Kĩ năng sống Poki

 

Thứ Ba 21/08 Khu A: PHT + cô Đào Khu B: HT+ Cô Vượng

 

– Dạy học Kĩ năng sống Poki

 

­- Dạy học Kĩ năng sống Poki

 

Thứ Tư 22/08 Khu A: HT + cô Vượng

Khu B: PHT+ Cô Đào

– Dạy học Kĩ năng sống Poki

 

– Họp hội đồng
Thứ Năm 23/08 Khu A: PHT + cô Đào

Khu B: HT +Cô  Vượng

– Dạy học Kĩ năng sống Poki

– Đ/c Dòn họp HT tại SGD

– Dạy học Kĩ năng sống Poki

– Đ/c Dòn họp HT tại SGD

Thứ Sáu

24/08

Khu A: HT+ Cô Vượng

Khu B:PHT + Cô Đào

– Dạy học Kĩ năng sống Poki

– Duyệt số lượng học KNS tại PGD

– Họp giao ban BGH

– Dạy học Kĩ năng sống Poki.