LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ 12/9/2022 – 18/9/2022

Tháng Chín 12, 2022 10:45 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 TỪ 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Trực tuần:           Điểm trường 1: 5B ( cô Sen); 2B ( cô Giang)

                             Điểm trường 2: 5E ( cô Ngát); 3D ( cô Loan)

Thứ /ngày Phân công trực Công tác  sáng Phân công trực Công tác  chiều 
Thứ Hai12/09 Khu A: HT,  cô ĐàoKhu B: PHT+ côVượng – Thực hiện chương trình tuần 2- Ký duyệt kế hoạch bài dạy tại khu B.

– Triển khai TD, múa hát giữa giờ ( PHT+ TPT + thầy Thành, cô Hà).

– Giao ban đầu tuần.

Khu A: PHT,  cô ĐàoKhu B: HT+ côVượng – Lên lớp- Phòng GD&ĐT duyệt KH NH2022-2023

– Cập nhật dự liệu trên phần mềm CSDL ngành ( PHT+ cô Vượng).

– BGH kiểm tra nề nếp các lớp.

Thứ Ba 13/09 Khu A: HT,  cô VânKhu B: PHT+ cô Đào – Lên lớp- Phòng GD&ĐT duyệt KH NH2022-2023

-Triển khai TD, múa hát giữa giờ ( PHT+ TPT + thầy Thành, cô Hà)

– Cập nhật dự liệu trên phần mềm CSDL ngành ( PHT+ cô Vượng).

– BGH kiểm tra nề nếp các lớp.

Khu A: HT,  cô ĐàoKhu B: PHT+ cô Vượng – Lên lớp- Phòng GD&ĐT duyệt KH NH2022-2023

– Cập nhật dự liệu trên phần mềm CSDL ngành. ( PHT+ cô Vượng).

Thứ Tư 14/09 Khu A: PHT,  cô VượngKhu B: HT+ Vân

 

– Lên lớp.- Phòng GD&ĐT duyệt KH NH2022-2023

-Triển khai TD, múa hát giữa giờ ( PHT+ TPT + thầy Thành, cô Hà)

Khu A: HT,  cô VượngKhu B: PHT+ Vân – Dạy KNS POKI- Phòng GD&ĐT duyệt KH NH2022-2023
Thứ Năm 15/09 Khu A: HT,  cô ĐàoKhu B: PHT+ Vượng – Lên lớp.- Phòng GD&ĐT duyệt KH NH2022-2023

-Triển khai TD, múa hát giữa giờ ( PHT+ TPT + thầy Thành, cô Hà)

Khu A: HT,  cô VượngKhu B: PHT+ Đào – Lên lớp.- Phòng GD&ĐT duyệt KH NH2022-2023
Thứ Sáu16/09 Khu A: PHT,  cô ĐàoKhu B: HT+ Vân – Lên lớp.- Phòng GD&ĐT duyệt KH NH2022-2023.

-Triển khai TD, múa hát giữa giờ ( PHT+ TPT + thầy Thành, cô Hà)

Khu A: HT, PHT, cô ĐàoKhu B: cô Vượng – Lên lớp.- Phòng GD&ĐT duyệt KH NH2022-2023

– Giao ban BGH

– Ký duyệt kế hoạch bài dạy tại khu A.

Thứ Bảy17/09  Khu A: HT, cô ĐàoKhu B: PHT, cô Vượng – Lên lớp.  
Chủ nhật18/09    

Nam Thắng,  ngày 12 tháng 9 năm 2022

 HIỆU TRƯỞNG

 

Lâm Thị Toàn