LICH CÔNG TÁC TUẦN 2 ( TỪ 13/9/2021 – 19/9/2021)

Tháng Chín 14, 2021 9:14 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 – NĂM HỌC: 2021 – 2022

 ( 13/09/2021 – 19/09/2021)

Trực tuần : Khu A: Cô Nhung (5B), Cô Vân (1B), Khu B: Cô Huyền (4D), Thầy Diệu (2D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

13/09

Khu A: HT+ Cô Vân, cô Đào

Khu B: cô Vượng

Trực cổng trường: Khu A: Cô Xuân, cô Đặng Vân.

Khu B: Thầy Hùng, Vương

 

 

 

–         Chào cờ tại lớp

–         Kí duyệt GV khu A

–         Thực hiện CT tuần 2

–         Lên lớp.

–         Hoàn thiện kế hoạch năm học ( HT)

Khu A: cô Vượng + Cô Vân

Khu B: HT

–         Kí duyệt giáo án khu B.

–         Lên lớp

–         Kiểm tra thông tin dữ liệu các lớp trên phần mềm QLNT( HT và cô Đào)

–         Hoàn thiện kế hoạch năm học ( HT)

Thứ Ba 14/09 Khu A: HT+ cô Vượng, cô Vân

Khu B: cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Nhung, cô Vân KT

Khu B: Cô Huyền, Cô Đào

–         Lên lớp

–         Kiểm tra nề nếp lớp học ( vệ sinh phòng chống dịch, nề nếp lớp học) ( HT, cô Đào)

 

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương.

–         Lên lớp

–         Kiểm tra hoạt dộng thư viện ( HT)

–          Nộp báo cáo đầu năm

 

 

Thứ Tư 15/09 Khu A: cô Vượng + Cô Đào, cô Vân

Khu B: HT

Trực cổng trường: Khu A: Cô Ngọc, cô Giang.

Khu B: Cô Hoà, cô Dung

–         Lên lớp

–         Kiểm tra nề nếp lớp học ( vệ sinh phòng chống dịch, nề nếp lớp học) ( HT, cô Đào)

Khu A: HT+ cô Đào,

KhuB:cô Vượng

– Dạy tăng cường các các môn học.
Thứ Năm 16/09 Khu A: HT+ cô Đào, cô Vượng

Khu B: cô Vân

Trực cổng trường: Khu A: Thầy Dung, cô Hoài

Khu B: Cô Dung, cô Hương

 

– Lên lớp

– Kiểm tra nề nếp lớp học ( vệ sinh phòng chống dịch, nề nếp lớp học) ( HT, cô Đào)

 

 

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương

–         Lên lớp

 

Thứ Sáu

17/09

Khu A: Cô Vượng + cô Vân

Khu B: HT + Cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Lý, cô Sen

Khu B: Thầy Tuấn, thầy Động

 

–         Lên lớp

–         Kiểm tra nề nếp lớp học ( vệ sinh phòng chống dịch, nề nếp lớp học) ( HT, cô Đào)

Khu A; Tổ VP + HT    Khu B: Thầy Hùng+ Thầy Diệu – Lên lớp.

– Giao ban tại khu A

 

Thứ Bảy

18/09

  – Dạy tăng cường các môn học   – Triển khai nhiệm vụ năm học ( toàn trường)
Chủ nhật

19/09

       

 Nam Thắng, ngày 12 tháng 09 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Lâm Thị Toàn