LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT (12/02/2018 đến 20/02/2018)

Tháng Hai 9, 2018 8:59 sáng

     

BẢNG PHÂN CÔNG

Trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

(Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 20/02/2018)

TT Họ và tênNgười trực Chức vụ Ngày trực Ghichú
Hà Thị Dòn Hiệu trưởng 12/02/2018(27/12 AL)
Vũ T, Tuyết Mai Tổ phó CM 2 + 3
Lâm Thị Toàn Phó HT 13/02/2018(28/12 AL)
Hoàng Thị Toan Tổ trưởng CM 4+5
Hà Thị Dòn Hiệu trưởng 14/02/2018(29/12 AL)
Ngô Thị Tơ Tổ trưởng CM 1
Lâm Thị Toàn Phó HT 15/02/2018(30/12 AL)
Phạm Thị Nhung CT Công đoàn
Hà Thị Dòn Hiệu trưởng 16/02/2018(01/01 AL)
Đoàn Hữu Động Tổng phụ trách Đội
Lâm Thị Toàn Phó HT 17/02/2018(02/01 AL)
Hoàng Thị Lý Giáo viên
Đỗ Xuân Diệu Tổ trưởng CM 2+3 18/02/2018(03/01 AL)
Đỗ Văn Tuấn Giáo viên
Lâm Thị Toàn Phó HT 19/02/2018(04/01 AL)
Đặng Thị Vân Giáo viên
Hà Thị Dòn Hiệu trưởng 20/02/2018(05/01 AL)
Vũ Mạnh Hùng Giáo viên

 

Nam Thắng, ngày 08 tháng 02 năm 2018

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG                     

 

 

                                                                                        Hà Thị Dòn