LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3. NĂM HỌC: 2019 -2020 ( 16/9/2019 – 22/9/2019)Trường Tiểu học Nam Thắng LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 – NĂM HỌC: 2019 – 2020 ( 16/09/2019 – 22/09/2019)

Tháng Chín 15, 2019 7:54 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 – NĂM HỌC: 2019 – 2020

 ( 16/09/2019 –  22/09/2019)

Trực tuần : Khu A: Thầy Hùng ( 5C), Khu B: Thầy Hà (5D)

Thứ /ngày

   Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai16/09 Khu A: PHT+ Cô VượngKhu B: Cô Đào + Cô Vân – Chào cờ.- Kí duyệt GV khu A- Thực hiện CT tuần 3

– Lên lớp

– Nhập dữ liệu vào phần mềm CSDL ngành ( Toàn, Đào)

Khu A: cô Vượng + Cô VânKhu B: PHT+ cô Đào  – Kí duyệt giáo án khu B- Lên lớp- PGD duyệt KH năm học
Thứ Ba 17/09 Khu A: PHT+ cô ĐàoKhu B: cô Vương + cô Vân – Lên lớp- Triển khai BHYT với HS lớp 1 ( Vượng)- Làm Báo cáo Đầu năm ( Toàn ) Khu A: PHT+ cô ĐàoKhu B: cô Vương + Cô Vân – Lên lớp- PGD duyệt KH năm học
Thứ Tư 18/09 Khu A: cô Vượng + Cô VânKhu B: PHT+ cô Đào  – Lên lớp- Kiểm tra việc thực hiện CT của GV( BGH) Khu A: PHT+ cô ĐàoKhuB: cô Vân + co Vượng – Lên lớp.- Hoàn thiện các loại báo cáo đầu năm, dữ liệu trên PM CSDL ngành.- PGD duyệt KH năm học

 

Thứ Năm 19/09 Khu A: PHT+ cô ĐàoKhu B: cô Vương + Cô Vân – Lên lớp.- Kiểm tra việc thực hiện CTcủa GV( BGH)  Khu A: PHT+ cô ĐàoKhu B: cô Vương + Cô Vân – Lên lớp.- PGD duyệt KH năm học. 

 

Thứ Sáu20/09 Khu A: Cô Vượng + cô VânKhu B:PHT + Cô Đào – Lên lớp.Nộp các báo cáo và kế hoạch về PGD Khu A; Cô Đào + Cô Vượng    Khu B: Thầy Hà+ Thầy Diệu – Lên lớp.- Giao ban BGH và tổ VP
Thứ Bảy21/09   – Hội nghị CC, VC và NLĐ tại khu A
Chủ nhật15/09