LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 ( TỪ 20/9/2021 – 26/9/2021)

Tháng Chín 24, 2021 3:07 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 – NĂM HỌC: 2021 – 2022

 ( 20/09/2021 – 26/09/2021)

Trực tuần : Khu A: Cô Ngọc (4A), Cô Lý (2A), Khu B: Cô Ngát (4E), Cô Hoà (3C)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

20/09

Khu A: HT+ Cô Vân, cô Đào

Khu B: cô Vượng

Trực cổng trường: Khu A: Cô Xuân, cô Phương

Khu B: Thầy Hùng, Vượng

 

–         Chào cờ tại lớp

–         Kí duyệt GV khu A

–         Thực hiện CT tuần 3

–         Lên lớp.

 

Khu A: cô Vượng + Cô Vân

Khu B: HT

–         Kí duyệt giáo án khu B.

–         Lên lớp

–         Kiểm tra nề nếp lớp học ( vệ sinh phòng chống dịch, nề nếp lớp học) ( HT, cô Đào)

 

Thứ Ba 21/09 Khu A: HT+ cô Vượng, cô Vân

Khu B: cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Nhung, Trang

Khu B: Cô Hoài, Dung MT

–         Lên lớp

–         Kiểm tra nề nếp lớp học ( vệ sinh phòng chống dịch, nề nếp lớp học) ( HT, cô Đào)

 

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương.

–         Lên lớp

–         Các lớp tổ chức: “ Vui tết Trung thu” cho HS từ 15h00

Thứ Tư 22/09 Khu A: cô Vượng + Cô Đào, cô Vân

Khu B: HT

Trực cổng trường: Khu A: Cô Ngọc, cô Giang.

Khu B: Cô Hoà, cô Dung 3D

–         Lên lớp

–         Kiểm tra nề nếp lớp học ( vệ sinh phòng chống dịch, nề nếp lớp học) ( HT, cô Đào)

Khu A: HT+ cô Đào,

KhuB:cô Vượng

– Tập huấn thư viện thân thiện tại khu A

– Dạy KNS + CLB

Thứ Năm 23/09 Khu A: HT+ cô Đào, cô Vượng

Khu B: cô Vân

Trực cổng trường: Khu A: Thầy Dung, Cô Vân

Khu B: cô Hương, Thầy Diệu

 

– Lên lớp

– Kiểm tra nề nếp lớp học ( vệ sinh phòng chống dịch, nề nếp lớp học) ( HT, cô Đào)

 

 

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương

–         Lên lớp

 

Thứ Sáu

24/09

Khu A: Cô Vượng + cô Vân

Khu B: HT + Cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Lý, cô Sen

Khu B: Thầy Tuấn, thầy Thành

 

–         Lên lớp

–         Kiểm tra nề nếp lớp học ( vệ sinh phòng chống dịch, nề nếp lớp học) ( HT, cô Đào)

Khu A; Tổ VP + HT    Khu B: Thầy Hùng+ Thầy Diệu – Lên lớp.

– Giao ban tại khu A

 

Thứ Bảy

25/09

Khu A: Cô Vượng + cô Đào Khu B: HT + Cô Vân KT

Trực cổng trường: Khu A: Cô Mai + Cô Lan

Khu B: Cô Nguyệt, cô Ngát

 

– Dạy tăng cường các môn học    
Chủ nhật

26/09

       

 

Nam Thắng, ngày 19 tháng 09 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Lâm Thị Toàn