LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 – NĂM HỌC: 2018 – 2019 ( 13/05/2019 – 18/05/2019)

Tháng Năm 15, 2019 12:25 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 – NĂM HỌC: 2018 – 2019

 ( 13/05/2019 – 18/05/2019)

Trực tuần : Khu A: Thầy Dung, cô LÝ ( 4A, 3A)

                   Khu B: Cô Thủy, Thầy Diệu (4D, 2D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai13/05 Khu A: PHT Khu B: Cô Đào – Chào cờ đầu tuần.- Chuẩn bị cho khảo sát cuối năm.

– Lên lớp

Khu A: Cô ĐàoKhu B: PHT – PHT hội ‎ đầu tuần tại khu B- Lên lớp

– Chuẩn bị cho khảo sát cuối năm.

Thứ Ba14/05 Khu A: PHTKhu B: Cô Vượng – Lên lớp- Khảo sát cuối năm khối 1,2,3 Khu A: PHTKhu B: Cô Vượng – Lên lớp- Chấm bài khảo sát khối 1,2,3
Thứ Tư15/05 Khu A: PHTKhu B: cô Đào – Lên lớp- Thống kê Chất lượng bài khảo sát khối 1,2,3 Khu A: cô ĐàoKhu B: PHT – GV toàn trường lên điểm, thống kê chất lượng cuối năm các khối 1,2,3 và hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh tại khu A-HS toàn trường nghỉ
Thứ Năm 16/05 Khu A : PHT Khu B: cô Vượng – Lên lớp- Các lớp nhập phần mềm cơ sở dữ liệu Khu A: PHTKhuB: Cô Vượng – Lên lớp.- Các lớp nhập phần mềm cơ sở dữ liệu
Thứ Sáu17/05 Khu A:Cô ĐàoKhu B: PHT – Lên lớp- Các lớp nhập phần mềm cơ sở dữ liệu Khu A: PHT +TVPKhu B: Thầy Diệu + thầy Hà – Giao ban- Các lớp nhập phần mềm cơ sở dữ liệu

– Duyệt sổ Tổng hợp kết quả GD.

Thứ Bẩy18/05 Khu A: PHT  
Chủ nhật19/05   –         Tổng lao động vệ sinh môi trường tháng 5    

Nam Thắng, ngày 13 tháng 05 năm 2019

                                                                             Phó Hiệu trưởng

                                                                            

                                                                                        Lâm Thị Toàn

<table >