LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 ( TỪ 23/9/2019 – 29/9/2019)

Tháng Chín 22, 2019 7:28 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 – NĂM HỌC: 2019 – 2020

 ( 23/09/2019 –  29/09/2019)

Trực tuần : Khu A: Cô Trang ( 4A), Khu B: Cô Ngọc (4D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai23/09  Khu A: cô Vượng + Cô VânKhu B: PHT+ cô Đào  – Chào cờ.- Kí duyệt GV khu B- Thực hiện CT tuần 4- Lên lớp- Giao lưu An toàn giao thông với Honda Thanh Tùng tại khu B Khu A: PHT+ Cô VượngKhu B: Cô Đào + Cô Vân – Kí duyệt giáo án khu A- Lên lớp- PGD kiểm tra nề nếp đầu năm các trường Tiểu học
Thứ Ba 24/09 Khu A: PHT+ cô ĐàoKhu B: cô Vương + cô Vân – Lên lớp- Làm Phổ cập giáo dục.- Dự giờ 1 số GV Khu A: PHT+ cô ĐàoKhu B: cô Vương + Cô Vân – Lên lớp.- Hoàn thiện Kế hoạch năm học.- Làm phổ cập giáo dục
Thứ Tư 25/09 Khu A: cô Vượng + Cô VânKhu B: PHT+ cô Đào  – Lên lớp- PGD kiểm tra nề nếp đầu năm các trường Tiểu học- Dự giờ 1 số GV Khu A: PHT+ cô ĐàoKhuB: cô Vân + co Vượng – Lên lớp.- PGD kiểm tra nề nếp đầu năm các trường Tiểu học- Hội nghị CC, VC, NLĐ tại khu A- Các lớp nộp Kế hoạch dạy CLB, Đơn của HS, GV, DSHS các Câu LB
Thứ Năm 26/09 Khu A: PHT+ cô ĐàoKhu B: cô Vương + Cô Vân – Lên lớp.- Làm phổ cập giáo dục Khu A: PHT+ cô ĐàoKhu B: cô Vương + Cô Vân – Lên lớp.- Làm phổ cập giáo dục
Thứ Sáu27/09 Khu A: Cô Vượng + cô VânKhu B:PHT + Cô Đào – Lên lớp.- Hội nghị tổng kết Hội cha mẹ học sinh các trường tiểu học Khu A; Cô Đào + Cô Vượng    Khu B: Thầy Hà+ Thầy Diệu – Lên lớp.- Giao ban BGH và tổ VP- Kiểm tra hồ sơ GV, duyệt KH của tổ CM, GV
Thứ Bảy28/09  
Chủ nhật29/09