LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 ( TỪ 27/09/2021 – 03/10/2021)

Tháng Chín 27, 2021 8:25 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 – NĂM HỌC: 2021 – 2022

 ( 27/09/2021 – 03/10/2021)

Trực tuần : Khu A: Thầy Dung (4B), Cô Giang (2B), Khu B: Thầy Hùng (5C), Cô Nguyệt (1D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

27/09

Khu A: Vượng+ Cô Vân, cô Đào

Khu B: HT

Trực cổng trường: Khu A: Phạm Nhung, cô Trang.

Khu B: cô Toàn, cô Nguyệt

 

–         Chào cờ tại lớp

–         Kí duyệt GV khu A

–         Thực hiện CT tuần 4

–         Lên lớp.

–         Tập huấn phòng, chống dịch bệnh ở lứa tuổi học đường cho nhân viên y tế các trường Tiểu học, THCS ( cô Đào)

Khu A: cô Vượng + Cô Vân

Khu B: HT

–         Kí duyệt giáo án khu B.

–         Lên lớp

–         Xây dựng và hoàn thiện các loại kế hoạch ( HT)

Thứ Ba 28/09 Khu A: HT+ cô Vượng, cô Vân

Khu B: cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Vân L1 + Thầy Động

Khu B: Cô Hoài, cô Ngát

–         Lên lớp

–         Duyệt kế hoạch dạy KNS và CLB tại TH Tân Thịnh ( HT)

 

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương.

–         Lên lớp

–         Xây dựng và hoàn thiện các loại kế hoạch ( HT)

 

Thứ Tư 29/09 Khu A: cô Vượng + Cô Đào, cô Vân

Khu B: HT

Trực cổng trường: Khu A: Cô Đào + cô Giang

Khu B: Cô Xuân, cô Huyền

–         Lên lớp

–         Kiểm tra chuyên đề 2 GV.

Khu A: HT+ cô Đào,

KhuB:cô Vượng

– Sinh hoạt chuyện môn cấp huyện ( BGH + GV dạy khối 2 + Tổ khối trưởng)
Thứ Năm 30/09 Khu A: HT+ cô Đào, cô Vượng

Khu B: cô Vân

Trực cổng trường: Khu A: Thầy Thầy Dung +, Cô Nhung 2C

Khu B: cô Dung, Thầy Tuấn

 

– Lên lớp

– Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Phòng GD)

 

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương

–         Lên lớp

– Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Phòng GD)

 

 

Thứ Sáu

01/10

Khu A: Cô Vượng + cô Vân

Khu B: HT + Cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Lý, thầy Thành

Khu B: Cô Dung, cô Hoà

 

–         Lên lớp

– Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Phòng GD)

 

Khu A; Tổ VP + HT    Khu B: Thầy Hùng+ Thầy Diệu – Lên lớp.

– Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Phòng GD)

– Giao ban tại khu A

 

Thứ Bảy

02/10

Khu A: Cô Vượng + cô Đào Khu B: HT + Cô Vân KT

Trực cổng trường: Khu A: Cô Mai + Cô Lan

Khu B: Cô Vượng, thầy Diệu.

 

– Dạy KNS + sinh hoạt CLB    
Chủ nhật

03/10

       

 

Nam Thắng, ngày 27 tháng 09 năm 2021

 HIỆU TRƯỞNG

 Lâm Thị Toàn