LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 ( TỪ 04/10/2021 – 10/10/2021)

Tháng Mười 4, 2021 3:38 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 – NĂM HỌC: 2021 – 2022

 ( 04/10/2021 – 10/10/2021)

Trực tuần : Khu A: Cô Mai (3A), Cô Lan (3B),

           Khu B: Cô Huyền (4D), Cô Hoà (3C)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

04/10

Khu A: Vượng+ Cô Vân, cô Đào

Khu B: HT

Trực cổng trường: Khu A: Cô Đào, cô Phương

Khu B: Cô Vượng, thầy Hùng

 

–         Chào cờ tại lớp

–         Kí duyệt GV khu A

–         Thực hiện CT tuần 4

–         Lên lớp.

–         Làm Báo cáo kỳ đầu năm trên phần mềm QLNT ( HT, Đào)

Khu A: cô Vượng + Cô Vân

Khu B: HT

–         Kí duyệt giáo án khu B.

–         Lên lớp

–         Làm Báo cáo kỳ đầu năm trên phần mềm QLNT ( HT, Đào)

Thứ Ba 05/10 Khu A: HT+ cô Vượng, cô Vân

Khu B: cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Ngọc, cô Vân KT

Khu B: Cô Hoài, cô Ngát

–         Lên lớp

–         Làm Báo cáo kỳ đầu năm trên phần mềm QLNT ( HT, Đào)

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương.

–         Lên lớp

–         Hoàn thiện các loại kế hoạch và báo cáo

 

Thứ Tư 06/10 Khu A: cô Vượng + Cô Đào, cô Vân

Khu B: HT

Trực cổng trường: Khu A: Nhung 5B + cô Giang

Khu B: Cô Hương, cô Huyền

–         Lên lớp

–         Chuẩn bị cho Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ ( BGH, CĐ, VP)

Khu A: HT+ cô Đào,

KhuB:cô Vượng

– Hội nghị CB,CC,VC và NLĐ năm 2021-2022 tại khu A ( Khu Đại An)
Thứ Năm 07/10 Khu A: HT+ cô Đào, cô Vượng

Khu B: cô Vân

Trực cổng trường: Khu A: Thầy Thầy Dung +, Vân 1B

Khu B: Thầy Diệu, cô Hoà

 

– Lên lớp

– Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Phòng GD)

 

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương

–         Lên lớp

– Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Phòng GD)

 

 

Thứ Sáu

08/10

Khu A: Cô Vượng + cô Vân

Khu B: HT + Cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Lý, thầy Thành

Khu B: Cô Dung MT, cô Nguyệt

 

–         Lên lớp

– Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Phòng GD)

 

Khu A; Tổ VP + HT    Khu B: Thầy Hùng+ Thầy Diệu – Lên lớp.

– Kiểm tra nền nếp đầu năm học và công tác an toàn trường học, phòng chống Covid-19 (Phòng GD)

– Giao ban tại khu A

 

Thứ Bảy

09/10

Khu A: Cô Vượng + cô Đào Khu B: HT + Cô Vân KT

 

– Họp hội đồng + SHCM    
Chủ nhật

10/10

  CB,GV,NV nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021 tại nhà VH trung tâm huyện    

 

Nam Thắng, ngày 04 tháng 10 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 Lâm Thị Toàn