LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 ( TỪ 30/9/2019 -06/10/2019)

Tháng Chín 29, 2019 7:47 chiều

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 – NĂM HỌC: 2019 – 2020

 ( 30/09/2019 –  06/10/2019)

Trực tuần : Khu A: Thầy Dung ( 4B), Khu B: Thầy Hà (5D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

30/09

 Khu A: cô Vượng + Cô Vân

Khu B: PHT+ cô Đào

 

– Chào cờ.

– Kí duyệt GV khu A

– Thực hiện CT tuần 5

– Lên lớp

Khu A: PHT+ Cô Vượng

Khu B: Cô Đào + Cô Vân

– Kí duyệt giáo án khu B

– Lên lớp

– Tiếp tục làm phổ cập

Thứ Ba 01/10 Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + cô Vân

– Lên lớp

– Đón đoàn Thanh tra, KT của SGD

 

Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

– Đón đoàn Thanh tra, KT của SGD

 

Thứ Tư 02/10 Khu A: cô Vượng + Cô Vân

Khu B: PHT+ cô Đào

 

– Lên lớp

–  Duyệt cải cách tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ với các trường Tiểu học, THCS thuộc Miền 1

Khu A: PHT+ cô Đào

KhuB: cô Vân + co Vượng

– Sinh hoạt các CLB + Học KNS POKI
Thứ Năm 03/10 Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

– Làm phổ cập giáo dục

– PGD kiểm tra việc triển khai dạy 2 buổi và CLB.

Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

– Làm phổ cập giáo dục.

– PGD kiểm tra việc triển khai dạy 2 buổi và CLB.

Thứ Sáu

04/10

Khu A: Cô Vượng + cô Vân

Khu B:PHT + Cô Đào

– Lên lớp.

– PGD kiểm tra việc triển khai dạy 2 buổi và CLB

Khu A; Cô Đào + Cô Vượng    Khu B: Thầy Hà+ Thầy Diệu – Lên lớp.

– PGD kiểm tra việc triển khai dạy 2 buổi và CLB – Giao ban BGH và tổ VP

Thứ Bảy

05/10

  – Họp hội đồng + SHCM cấp trường.    
Chủ nhật

06/10

       

 

Nam Thắng,  ngày 29 tháng 09 năm 2019

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

           Lâm Thị Toàn