LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 ( 11/10/2021 – 17/10/2021)

Tháng Mười 12, 2021 7:31 sáng

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 – NĂM HỌC: 2021 – 2022

 ( 11/10/2021 – 17/10/2021)

Trực tuần : Khu A: Cô Nhung (3C), Cô Hoa (4C),

           Khu B: Cô Ngát (4E), Cô Hạnh (3D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

11/10

Khu A: HT +  cô Đào

Khu B: Cô Vượng + Cô Vân

Trực cổng trường: Khu A: Nhung 3C, cô Lan

Khu B: Cô Vượng, thầy Hùng

 

–         Chào cờ tại lớp

–         Kí duyệt GV khu A

–         Thực hiện CT tuần 6

–         Lên lớp.

–         Kiểm tra chuyên đề 1 GV

Khu A: HT + Cô Vân

Khu B: cô Đào + cô Vượng

–         Kí duyệt giáo án khu B.

–         Lên lớp

–         Đồng bộ dữ liệu lên CSDL Sở; rà soát lại số liệu ( HT, Đào)

Thứ Ba 12/10 Khu A: HT+ cô Vượng, cô Vân

Khu B: cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Ngọc, cô Phương

Khu B: Cô Hoài, cô Ngát

–         Lên lớp

–         Kiểm tra chuyên đề 1 GV.

–         Kiểm tra nền nếp dạy học theo Chương trình  nội dung điều chỉnh (Phòng GD-ĐT).

 

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương.

–         Lên lớp.

 

Thứ Tư 13/10 Khu A: cô Vượng + Cô Đào, cô Vân

Khu B: HT

Trực cổng trường: Khu A: Nhung 5B + cô Giang

Khu B: Cô Hương, cô Hoà

–         Lên lớp

–         Kiểm tra nền nếp dạy học theo Chương trình  nội dung điều chỉnh (Phòng GD-ĐT).

 

Khu A: HT+ cô Đào,

KhuB:cô Vượng

Sinh hoạt CLB + dạy KNS
Thứ Năm 14/10 Khu A: HT+ cô Đào, cô Vượng

Khu B: cô Vân

Trực cổng trường: Khu A: Thầy Thầy Dung +, cô Hoa

Khu B: Cô Huyền, cô Hạnh

– Lên lớp

 

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương

–         Lên lớp

 

 

Thứ Sáu

15/10

Khu A: Cô Vượng + cô Vân

Khu B: HT + Cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Mai, thầy Thành

Khu B: Cô Dung MT, cô Nguyệt

 

–         Lên lớp

 

Khu A; Tổ VP + HT    Khu B: Thầy Hùng+ Thầy Diệu – Lên lớp.

– Giao ban tại khu A

– Họp thường trực Ban ĐDCMHS

 

Thứ Bảy

16/10

Khu A: Cô Vượng + cô Đào Khu B: HT + Cô Vân KT

 

– SH tổ CM    
Chủ nhật

17/10

  Họp phụ huynh đầu năm   Họp phụ huynh đầu năm

 

Nam Thắng, ngày 10 tháng 10 năm 2021

 HIỆU TRƯỞNG

Lâm Thị Toàn