LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 ( TỪ 07/10/2019 – 13/10/2019)

Tháng Mười 6, 2019 4:16 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6– NĂM HỌC: 2019 – 2020

 ( 07/10/2019 –  13/10/2019)

Trực tuần : Khu A: Cô Sen ( 4C), Khu B: Cô Ngọc (4D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

07/10

 Khu A: cô Vượng + Cô Vân

Khu B: PHT+ cô Đào

 

– Chào cờ.

– Kí duyệt GV khu A

– Thực hiện CT tuần 6

– Lên lớp

Khu A: PHT+ Cô Vượng

Khu B: Cô Đào + Cô Vân

– Kí duyệt giáo án khu B

– Lên lớp

– Làm phổ cập GDTH ( Toàn, Đào)

Thứ Ba 08/10 Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + cô Vân

– Lên lớp

– Làm Phổ cập GDTH ( Toàn, Đào)

 

Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

– Làm Báo cáo EMIS ( Toàn, Vân )

 

Thứ Tư 09/10 Khu A: cô Đào + Cô Vân

Khu B: PHT+ cô Vượng

 

– Lên lớp

– Làm Phổ cập GDTH ( Toàn Đào)

Khu A: PHT+ cô Vượng

KhuB: cô Vân + co Đào

– Sinh hoạt các CLB + Học KNS POKI

– Thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng Thư viên TT tại TH Nam Tiến ( Toàn, Vượng)

Thứ Năm 10/10 Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

– Làm phổ cập GDTH ( Toàn, Đào)

Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

– Làm phổ cập GDTH ( Toàn, Đào)

Thứ Sáu

11/10

Khu A: Cô Vượng + cô Vân

Khu B:PHT + Cô Đào

– Lên lớp.

– Làm phổ cập GDTH ( Toàn, Đào)

Khu A; Cô Đào + Cô Vượng    Khu B: Thầy Hà+ Thầy Diệu – Lên lớp.

– Giao ban BGH và tổ VP

Thứ Bảy

12/10

  – SHCM tổ + Hội thi GVG cấp trường    
Chủ nhật

13/10

       

 

Nam Thắng,  ngày 06 tháng 10 năm 2019

                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Lâm Thị Toàn