LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 ( TỪ 14/10/2019 – 20/10/2019)

Tháng Mười 13, 2019 9:46 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 – NĂM HỌC: 2019 – 2020

 ( 14/10/2019 –  20/10/2019)

Trực tuần : Khu A: Cô Phương ( 5A), Khu B: Thầy Hà (5D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

14/10

 Khu A: cô Vượng + Cô Vân

Khu B: PHT+ cô Đào

 

– Chào cờ.

– Kí duyệt GV khu A

– Thực hiện CT tuần 7

– Lên lớp

Khu A: PHT+ Cô Vượng

Khu B: Cô Đào + Cô Vân

– Kí duyệt giáo án khu B

– Lên lớp

– Hoàn thiện PCXMC

Thứ Ba 15/10 Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + cô Vân

– Lên lớp

– Duyệt PCXMC tại PGD

( Từ15/10 -18/10)

Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

 

Thứ Tư 16/10 Khu A: cô Đào + Cô Vân

Khu B: PHT+ cô Vượng

 

– Lên lớp

– Dự giờ một số tiết Hội thi GVG cấp trường

Khu A: PHT+ cô Vượng

KhuB: cô Vân + co Đào

– Sinh hoạt các CLB + Học KNS POKI

– Triển khai làm TVTT

Thứ Năm 17/10 Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

– Dự giờ một số tiết Hội thi GVG cấp trường

Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

– Dự giờ một số tiết Hội thi GVG cấp trường

Thứ Sáu

18/10

Khu A: Cô Vượng + cô Vân

Khu B:PHT + Cô Đào

– Lên lớp.

– Dự giờ một số tiết Hội thi GVG cấp trường

Khu A; Cô Đào + Cô Vượng    Khu B: Thầy Hà+ Thầy Diệu – Lên lớp.

– Dự giờ một số tiết Hội thi GVG cấp trường

– Giao ban BGH và tổ VP

Thứ Bảy

19/10

  – Hội thi GVG cấp trường tại khu A    
Chủ nhật

20/10

       

 

Nam Thắng,  ngày 13 tháng 10 năm 2019

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Lâm Thị Toàn