LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 TỪ 17/10/2021 – 24/10/2021

Tháng Mười 22, 2021 9:41 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 – NĂM HỌC: 2021 – 2022

 ( 18/10/2021 – 24/10/2021)

Trực tuần : Khu A: Cô Phương (5A), Cô Trang (1A),

           Khu B: Thầy Hùngt (5C), Cô Nguyệt (1D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

18/10

Khu A: Vượng+ Cô Vân, cô Đào

Khu B: HT

Trực cổng trường: Khu A: Cô Trang cô Giang

Khu B: Cô Vượng, thầy Hùng

 

–         Chào cờ tại lớp

–         Kí duyệt GV khu A

–         Thực hiện CT tuần 7

–         Lên lớp.

 

Khu A: cô Vượng + Cô Vân

Khu B: HT

–         Kí duyệt giáo án khu B.

–         Lên lớp

–         Đ/c Toàn làm việc tại TH Nam Mỹ

Thứ Ba 19/10 Khu A: HT+ cô Vượng, cô Vân

Khu B: cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Ngọc, cô Nhung 3C

Khu B: Cô Hoài, cô Ngát

–         Lên lớp

–         Đ/c Toàn làm việc tại TH Tân Thịnh.

 

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương.

–         Lên lớp.

–         Rà soát số liệu trên CSDL ngành

 

Thứ Tư 20/10 Khu A: cô Vượng + Cô Đào, cô Vân

Khu B: HT

Trực cổng trường: Khu A: Cô Hoa + cô Nhung 5B

Khu B: Cô Hương, cô Hạnh

–         Lên lớp

–         Rà soát số liệu trên CSDL ngành.

 

Khu A: HT+ cô Đào,

KhuB:cô Vượng

Sinh hoạt CLB + dạy KNS
Thứ Năm 21/10 Khu A: HT+ cô Đào, cô Vượng

Khu B: cô Vân

Trực cổng trường: Khu A: Thầy Thầy Dung +, cô Vân KT

Khu B: Cô Huyền, Thầy Tuấn

 

– Lên lớp

–         Rà soát số liệu trên CSDL ngành

 

 

Khu A: HT+ cô Đào, cô Vân

Khu B: cô Vương

–         Lên lớp.

–         Kiểm tra chuyên đề 1 GV

 

 

Thứ Sáu

22/10

Khu A: Cô Vượng + cô Vân

Khu B: HT + Cô Đào

Trực cổng trường: Khu A: Cô Lý, thầy Thành

Khu B: cô Dung MT , Cô Hoà

–         Lên lớp

–         – Đ/c Toàn làm việc tại Th Nam Thanh

 

Khu A; Tổ VP + HT    Khu B: Thầy Hùng+ Thầy Diệu – Lên lớp.

– Giao ban BGH và tổ VP tại khu A

 

Thứ Bảy

23/10

Khu A: Cô Vượng + cô Đào Khu B: HT + Cô Vân KT

Trực cổng trường: Khu A: Cô Mai, cô Lan

Khu B: Thầy Diệu, cô Nguyệt

 

– Sinh hoạt CLB + KNS   Tập huấn trực tuyến từ 13h30-17h00

– Địa điểm: Phòng HĐ khu Đại An

– Thành phàn 100% GV + BGH

Chủ nhật

24/10

       

     

Nam Thắng, ngày 17 tháng 10 năm 2021

     HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lâm Thị Toàn