LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 ( TỪ 21/10/2019 – 27/10/2019)

Tháng Mười 20, 2019 7:47 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 – NĂM HỌC: 2019 – 2020

 ( 21/10/2019 –  26/10/2019)

Trực tuần : Khu A: Cô Nhung ( 5B), Khu B: Cô Ngọc (4D)

Thứ /ngày    Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

21/10

 Khu A: cô Vượng + Cô Vân

Khu B: PHT+ cô Đào

 

– Chào cờ.

– Kí duyệt GV khu A

– Thực hiện CT tuần 8

– Nộp bài dự thi : Ý tưởng tuổi thơ ( Cô Dung MT)

Khu A: PHT+ Cô Vượng

Khu B: Cô Đào + Cô Vân

– Kí duyệt giáo án khu B

– Lên lớp

– Kiểm tra chuyên đề 1 GV.

Thứ Ba 22/10 Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + cô Vân

– Lên lớp

– PGD kiểm tra nề nếp các trường TH

– Tiếp tục xây dựng Thư viện TT

Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

– Kiểm tra chuyên đề 2 GV

– Tiếp tục xây dựng Thư viện TT

Thứ Tư 23/10 Khu A: cô Đào + Cô Vân

Khu B: PHT+ cô Vượng

 

– Lên lớp

– Kiểm tra toàn diện đ/c Huyền ( 3D)

Khu A: PHT+ cô Vượng

KhuB: cô Vân + co Đào

– Sinh hoạt các CLB + Học KNS POKI

– Tiếp tục xây dựng Thư viện TT

– PGD kiểm tra việc dạy KNS POKI các trường TH

Thứ Năm 24/10 Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

– PGD kiểm tra nề nếp các trường TH

Khu A: PHT+ cô Đào

Khu B: cô Vương + Cô Vân

– Lên lớp.

– Tiếp tục xây dựng Thư viện TT

Thứ Sáu

25/10

Khu A: Cô Vượng + cô Vân

Khu B:PHT + Cô Đào

– Lên lớp.

– Kiểm tra Toàn diện đ/c Ngọc (4D)

Khu A; Cô Đào + Cô Vượng    Khu B: Thầy Hà+ Thầy Diệu – Lên lớp.

– Giao ban BGH và tổ VP

Thứ Bảy

26/10

  – GV toàn trường SHCM tại Th Tân Thịnh    
Chủ nhật

27/10

       

 

Nam Thắng,  ngày 20 tháng 10 năm 2019

                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Lâm Thị Toàn