LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/6/2020 – 14/6/2020

Tháng Sáu 7, 2020 9:33 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/06/2019 –  14/06/2020

Năm học: 2019 -2020

Phân công trực tuần:   

+ Điểm trường 1: Thầy Hùng, Cô Loan; Cô Thúy.

+ Điểm trường 2: Cô Sen; Cô Vân nhạc.

Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

01/6

 ĐT1: Hiệu trưởng

ĐT2: Cô Vân ÂN

– Chào cờ .

– Thực hiện CT tuần 28. theo kế hoạch của Nhà trường.

– Kí duyệt giáo án tại điểm trường 1

– Lên lớp.

ĐT1: Cô Vân ÂN

ĐT2: Hiệu trưởng

– Lên lớp.

– Kí duyệt giáo án tại điểm trường 2

Thứ Ba 02/6 ĐT1: Hiệu trưởng.

ĐT2: cô Vân ÂN

 

– Lên lớp

– Tập huấn cán bộ, giáo viên cốt cán tại Sở GD&ĐT ( Đ/c Phạm Nhung )

ĐT1: Hiệu trưởng.

ĐT2: cô Vân KT

–  Lên lớp.

– Tập huấn cán bộ, giáo viên cốt cán tại Sở GD&ĐT ( Đ/c Phạm Nhung )

Thứ Tư 03/6 ĐT1: Cô Vượng

ĐT2: Hiệu trưởng

– Lên lớp.

– Phối hợp với Viettel Nam Định để triển khai tập huấn Chương trình GDPT 2018 qua mạng Internet cho GV trường.

ĐT1: Hiệu trưởng

ĐT2: Thầy Động

– Sinh hoạt các CLB + Học KNS POKI.

– Phối hợp với Viettel Nam Định để triển khai tập huấn Chương trình GDPT 2018 qua mạng Internet cho GV trường.

Thứ Năm 04/6 ĐT1: Hiệu trưởng

ĐT2: cô Vân ÂN

– Lên lớp.

— Phối hợp với Viettel Nam Định để triển khai tập huấn Chương trình GDPT 2018 qua mạng Internet cho GV trường.

ĐT1: Hiệu trưởng

Khu B: Thầy Động

– Lên lớp.

– Phối hợp với Viettel Nam Định để triển khai tập huấn Chương trình GDPT 2018 qua mạng Internet cho GV trường.

Thứ Sáu

05/6

ĐT1: cô Vượng

ĐT2: Hiệu trưởng

– Phối hợp với Viettel Nam Định để triển khai tập huấn Chương trình GDPT 2018 qua mạng Internet cho GV trường.– — Lên lớp. Khu A; BGH + VP

Khu B: Thầy Hà+ thầy Diệu

– Lên lớp

– Phối hợp với Viettel Nam Định để triển khai tập huấn Chương trình GDPT 2018 qua mạng Internet cho GV trường.

Thứ Bảy

06/6

  – Họp hội đồng.    
Chủ nhật

07/6

     

 

Nam Thắng,  ngày 07 tháng 06 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

  Lâm Thị Toàn