LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/6/2020 – 21/6/2020

Tháng Sáu 14, 2020 8:33 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/06/2019 –  21/06/2020

Năm học: 2019 -2020

Phân công trực tuần:   

+ Điểm trường 1: Thầy Dung, cô Đặng Vân, Giang.

+ Điểm trường 2: Thầy Hà, cô Huyền

Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

15/6

ĐT1: Hiệu trưởng

ĐT2: Cô Vân ÂN

– Chào cờ .

– Thực hiện CT tuần 29. theo kế hoạch của Nhà trường.

– Nộp Tổng hợp BDTX, DS viết chữ đúng và đẹp, Đăng kí sách ( Đ/c Vượng)

– Kí duyệt giáo án tại điểm trường 1

– Lên lớp.

ĐT1: Cô Vân KT

ĐT2: Hiệu trưởng

– Lên lớp.

– Kí duyệt giáo án tại điểm trường 2

Thứ Ba 16/6 ĐT1: Hiệu trưởng, cô Vân ÂN

ĐT 2: Cô Hoài ÂN

– Lên lớp

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ

ĐT1: Hiệu trưởng.

ĐT2: Cô Hoài ÂN

–  Lên lớp.

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ

Thứ Tư 17/6 ĐT1: Cô Vượng, cô Vân ÂN

ĐT2: Hiệu trưởng

– Lên lớp.

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ

ĐT1: Hiệu trưởng

ĐT2: Thầy Động

– Sinh hoạt các CLB + Học KNS POKI.

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ

Thứ Năm 18/6 ĐT1: Hiệu trưởng

ĐT2: cô Hoài

– Lên lớp.

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ

ĐT1: Hiệu trưởng, cô Vân

Khu B: Cô Hoài

– Lên lớp.

– – Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ

Thứ Sáu

19/6

ĐT1: cô Vượng, cô Vân KT

ĐT2: Hiệu trưởng, cô Hoài

– Lên lớp.

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ.

– Kiểm tra toàn diện cô Loan ( 2C)

 

Khu A; BGH + VP, cô Vân ÂN

 Khu B: Cô Hoài

– Lên lớp

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ

Thứ Bảy

20/6

– Ôn tập cuối năm
Chủ nhật

21/6

Nam Thắng,  ngày 14 tháng 06 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

  Lâm Thị Toàn