LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/08/2022 ĐẾN 28/02/2022

Tháng Tám 23, 2022 9:19 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  TỪ 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Thứ /ngày Phân công trực Công tác  sáng  

Phân công trực

 

Công tác  chiều
Thứ Hai

22/08

Khu A: HT,  côĐào

Khu B: PHT+ côVượng

– Học sinh khối 1 tựu trường

– Dạy KNS POKI

– Chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao lần IX năm 2022 huyện Nam Trực (Thầy Thành)

Khu A: HT,  côĐào

Khu B: PHT+ côVượng

– Chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao lần IX năm 2022 huyện Nam Trực (Thầy Thành)
Thứ Ba 23/08 Khu A: PHT,  cô Vân

Khu B: HT+ cô Đào

 

 

 

– Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 ngành GDĐT huyện Nam Trực (Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ)

– Dạy KNS POKI

Khu A: PHT,  cô Vân

Khu B: HT+ cô Đào

– Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 cấp tiểu học tại Sở GDĐT (Hiệu trưởng).
Thứ Tư 24/08 Khu A: HT,  cô Vượng

Khu B: PHT+ Vân

 

 

– Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 cấp tiểu học tại Sở GDĐT (Hiệu trưởng).

Dạy KNS POKI

Khu A: HT,  cô Vượng

Khu B: PHT+ Vân

– Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 cấp tiểu học tại Sở GDĐT (Hiệu trưởng).
Thứ Năm 25/08 Khu A: PHT,  cô Đào

Khu B: HT+ Vượng

Dạy KNS POKI Khu A: PHT,  cô Đào

Khu B: HT+ Vượng

–         Họp hội đồng

–         Tổng vệ sinh toàn trường

Thứ Sáu

26/08

Khu A: HT,  cô Đào

Khu B: PHT+ Vượng

Dạy KNS POKI Khu A: HT,  cô Đào

Khu B: PHT+ Vượng

 
Thứ Bảy

27/08

  – Đại hội Thể dục thể thao lần IX năm 2022 huyện Nam Trực (Thầy Thành)   – Đại hội Thể dục thể thao lần IX năm 2022 huyện Nam Trực (Thầy Thành)
Chủ nhật

28/08

       

Nam Thắng,  ngày 22 tháng 8 năm 2022

 HIỆU TRƯỞNG

Lâm Thị Toàn