LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/6/2020 – 28/6/2020

Tháng Sáu 21, 2020 9:57 chiều

,

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/06/2019 –  28/06/2020

Năm học: 2019 -2020

Phân công trực tuần:   

+ Điểm trường 1: cô Mai, cô Trang, cô Lý

+ Điểm trường 2: Cô Hòa, Cô Vượng, cô Hoài

Thứ /ngày Trực sáng Công tác  sáng Trực chiều Công tác  chiều
Thứ Hai

22/6

ĐT1: Hiệu trưởng , thầy Động, cô Vân ÂN)

ĐT2: Cô Vượng

– Chào cờ .

– Thực hiện CT tuần 30. theo kế hoạch của Nhà trường.

– Kí duyệt giáo án tại điểm trường 1

– Lên lớp.

– Làm báo cáo tháng ( đ/c Toàn)

ĐT1: Cô Vân KT

ĐT2: Hiệu trưởng, ( cô Vượng)

– Lên lớp.

– Kí duyệt giáo án tại điểm trường 2.

– Tiếp tục triển khai làm học bạ điện tử khối 1 và chuẩn bị hồ sơ cho HS khối 5.

 

Thứ Ba

23/6

ĐT1: Hiệu trưởng, cô Vân ÂN

ĐT 2: Cô Hoài ÂN

– Lên lớp

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ

– PGD kiểm tra nề nếp cuối năm

ĐT1: Hiệu trưởng.

ĐT2: Cô Hoài ÂN

–  Lên lớp.

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ

– PGD kiểm tra nề nếp cuối năm

Thứ Tư 24/6 ĐT1: Cô Vượng, thầy Động

ĐT2: Hiệu trưởng

– Lên lớp.

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ.

– Nhà trường kiểm tra, đánh giá, chấm điểm thi đua nề nếp các lớp, các phòng chức năng. (Đ/c Động, Nhung CĐ, các tổ khối trưởng)

ĐT1: Hiệu trưởng, cô Vân Âm nhạc

ĐT2: cô Hoài

– Sinh hoạt các CLB + Học KNS POKI.

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ.

– Nhà trường kiểm tra, đánh giá, chấm điểm thi đua nề nếp các lớp, các phòng chức năng (Đ/c Động, Nhung CĐ, các tổ khối trưởng)

Thứ Năm 25/6 ĐT1: Hiệu trưởng, cô Hoài

ĐT2: Cô Vượng

– Lên lớp.

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ

– PGD kiểm tra nề nếp cuối năm

ĐT1: Hiệu trưởng, cô Vân

Khu B: Thầy Động

– Lên lớp.

– – Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ.

– PGD kiểm tra nề nếp cuối năm

Thứ Sáu

26/6

 

 

 

 

 

ĐT1: cô Vượng, thầy Động

ĐT2: Hiệu trưởng, cô Hoài

– Lên lớp.

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ.

– PGD kiểm tra nề nếp cuối năm

 

Khu A; BGH + VP, cô Vân ÂN

 Khu B: Cô Hoài

 

– Lên lớp

– Tiếp tục đôn đốc GV tập huấn trực tuyến CTGDPT mới. đảm bảo đúng tiến độ.

– PGD kiểm tra nề nếp cuối năm

Thứ Bảy

27/6

– Ôn tập cuối năm
Chủ nhật

28/6

 

Nam Thắng,  ngày 21 tháng 06 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

  Lâm Thị Toàn