LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 05/09/2022 – 11/09/2022

Tháng Chín 6, 2022 4:10 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 TỪ 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Trực tuần:           Điểm trường 1: 5A ( cô Ngọc); 2A ( cô Lý)

                                                       Điểm trường 2: 5D ( thầy Hùng); 2D ( thầy Diệu)

Thứ /ngày Phân công trực Công tác  sáng  

Phân công trực

 

Công tác  chiều
Thứ Hai

05/09

Khu A: HT,  cô Đào

Khu B: PHT+ côVượng

– Khai giảng năm học mới 2022-2023 Khu A: PHT,  cô Đào

Khu B: HT+ côVượng

– Báo cáo nhanh sau khai giảng ( cô Nhung)
Thứ Ba 06/09 Khu A: HT,  cô Vân

Khu B: PHT+ cô Đào

–         Thực hiện chương trình tuần 1

–         Ký duyệt kế hoạch bài dạy tại khu B

–         Họp chuẩn bị cong tác Trung thu, lễ hội tại UBND xã ( cô Toàn).

–         Lên lớp

Khu A: HT,  cô Đào

Khu B: PHT+ cô Vượng

– Ký duyệt kế hoạch bài dạy tại khu B.

– Tổng vệ sinh lao động khu B.

– Lên lớp

– Lập danh sách tên tiết mục văn nghệ, giáo viên chấm thi GĐTH nộp về Hiệu trưởng THCS Nam Thắng ( Cô Nhung)

Thứ Tư 07/09 Khu A: PHT,  cô Vượng

Khu B: HT+ Vân

 

–         Lên lớp.

–         Phòng GD&ĐT kiểm tra nề nếp đầu năm

Khu A: HT,  cô Vượng

Khu B: PHT+ Vân

–         Lên lớp.

–         Phòng GD&ĐT kiểm tra nề nếp đầu năm

Thứ Năm 08/09 Khu A: HT,  cô Đào

Khu B: PHT+ Vượng

–         Lên lớp.

–         Phòng GD&ĐT kiểm tra nề nếp đầu năm

–         Tổng duyệt tiết mục tham gia Văn nghệ Lễ hội

–         Khớp sân khấu tiết mục văn nghệ, nộp về kinh phí về đơn vị tổ chức ( Cô Nhung)

Khu A: HT,  cô Vượng

Khu B: PHT+ Đào

–         Lên lớp.

–         Phòng GD&ĐT kiểm tra nề nếp đầu năm

Thứ Sáu

09/09

Khu A: PHT,  cô Đào

Khu B: HT+ Vân

–         Lễ hội đền Trạng nguyên Nguyễn Hiền. ( Cô Vân phụ trách)

–         Thi Giai điệu tuổi hồng tại THCS Điền Xá ( cô Nhung phụ trách)

Khu A: HT, PHT, cô Đào

Khu B: cô Vượng

–         Cắm trại trung thu

( Thầy Động phụ trách)

Thứ Bảy

10/09

  –         Cắm trại trung thu

–         ( Thầy Động + Đoàn viên )

  –         Cắm trại trung thu

–         ( Thầy Động + Đoàn viên)

Chủ nhật

11/09

       

Nam Thắng,  ngày 05 tháng 9 năm 2022

 HIỆU TRƯỞNG

Lâm Thị Toàn