LỊCH TRỰC + DẠY KNS POKI HÈ 2019 – TUẦN 11

Tháng Tám 13, 2019 4:39 chiều

 

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 11

 ( 12/08/2019 – 17/08/2019)

Thứ /ngày  Trực sáng  Sáng  Trực chiều  Chiều
Thứ Hai12/08 Khu A: Toàn + VượngKhu B: Vân + Đào     –    Dạy KNS POKI  Khu A: Toàn + VượngKhu B: Vân + Đào –         HS nghỉ
Thứ Ba13/08 Khu A: Vân + Đào Khu B: Toàn + Vượng –         Ôn tập hè  Khu A: Vân + Đào Khu B: Toàn + Vượng –         HS nghỉ
Thứ Tư14/08 Khu A: Toàn  + ĐàoKhu B: Vân + Vượng –         Dạy KNS POKI  Khu A: Toàn  + ĐàoKhu B: Vân + Vượng –         HS nghỉ
Thứ Năm 15/08 Khu A: Đào + VânKhu B: Toàn Vượng –         Ôn tâp hè  Khu A: Đào + VânKhu B: Toàn Vượng i –         HS nghỉ
Thứ Sáu 16/08 Khu A: Toàn  + VươngKhu B: Đào Vân –         Dạy KNS POKI  Khu A: Toàn  + VươngKhu B: Đào Vân –         HS nghỉ 
Thứ Bẩy17/08 –  Bảo vệ        – HS nghỉ –  Bảo vệ     –  HS nghỉ
Chủ nhật18/08

Nam Thắng, ngày  12 tháng 08 năm 2019

                                                                             Phó Hiệu trưởng

                                                                            

                                                                                Lâm Thị Toàn

<table border=”2″ width=”659″>