LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 1

Tháng Sáu 2, 2019 10:27 chiều

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH TRỰC HÈ 2019 – TUẦN 1

 ( 03/06/2019 – 09/06/2019)

Thứ /ngày Trực sáng Trực sáng

 

 
Thứ Hai

03/06

– Cô Vân ( KT) + Cô Vượng

–  Cô Vượng nộp các Danh sách, Thống kê về phòng Tổ chức Huyện ủy

– Cô Vượng + Cô Vân (KT)

– Các thầy:  Dung, Hùng, Tuấn chuẩn bị phần Khánh tiết cho lễ Bàn giao và tiếp nhận HS lớp 1

– Cô Xuân chuẩn bị phần tổ chức

 
Thứ Ba

04/06

–         Cô Toàn, cô Xuân, GV lớp 1, cô Vượng

–         Lễ bàn giao và tiếp nhận trẻ 6 tuổi vào lớp 1 năm học 2019 – 2020, tại khu A

–         Cô Toàn, cô Đào

–         Làm thống kê báo cáo ( Cô Toàn)

 
Thứ Tư

05/06

–         Cô Tơ, cô Đặng Thị Vân

–         Duyệt kết quả tuyển sinh tại PGD ( Cô Toàn)

–         Cô Tơ, cô Đặng Thị Vân

 

 
Thứ Năm 06/06 –         Cô Tơ, cô Đặng Thị Vân

 

–         Cô Tơ, cô Đặng Thị Vân

 

 
Thứ Sáu

07/06

–         Cô Tơ, cô Đặng Thị Vân

 

–         Cô Tơ, cô Đặng Thị Vân

 

 
Thứ Bẩy

08/06

     
Chủ nhật

09/06

Tổng vS môi trường ( Nhóm cô Tơ) Tổng vS môi trường ( Nhóm cô Tơ)