LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN

Tháng Một 31, 2022 8:34 chiều

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT TỪ NGÀY 31/01/2022 – 07/02/2022

Dương lịch Âm lịch Phân công trực
Thứ Hai 31/01/2022 29/12 Tân Sửu Toàn, Phạm Nhung
Thứ Ba 01/02/2022 01/01 Nhâm Dần Phạm Nhung, Toàn
Thứ Tư 02/02/2022 02/01 Nhâm Dần Bá Dung, Vượng
Thứ Năm 03/02/2022 03/01 Nhâm Dần Lý, Diệu
Thứ Sáu 04/02/2022 04/01 Nhâm Dần Mai, Hùng
Thứ Bẩy 05/02/2022 05/01 Nhâm Dần  
Chủ Nhật 06/02/2022 06/01 Nhâm Dần  
Thứ Hai 07/02/2022 07/12 Nhâm Dần Xuân, Nguyệt

Nam Thắng, ngày 30 tháng 01 năm 2022

 HIỆU TRƯỞNG

Lâm Thị Toàn